Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/67

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


gro-Cnll 51 gto. Det gror fyrr gangande Fot. (Cstltlis os Den ſom os ſtittiae til at gaa omkrins os lyae F—de). I salders: „Dce gror gan- gande Fot““ mot de me Ved maa tc-um i Vatn-tmo. mget lig- nende er det gamle danſie: Sud gror gangendes Fod, end ſvelter fiddendes maa (NlkLtlW m). „ „ Det gror ſjeldan um den Stetnen, ſom oſta er ſkIeplad. Rogle St-dct— — ſom oſta er rumplad. El. umſnudd). Fiautlia om„ FltItllkllcFt— „ Det gror ſIeldan i Aalmennmgs Vegar. ostac— Det gror ikkje Gras i Aalmennings-Vegom. Grmm. Paa laus Grnnn kann ein litet byggja. Di lauſare Grunn, di lettare aa grava. Grvta. Ei liti Gryti kann og koka Mat Det ein et’ or Gryta, fær ein ikkje paa Fatet. Naar Gryta gøyſer, ſlaer ein kaldt Vatn i. Smaa Grytor koka ſnart utyver. Smaa Grytor hava ogſo Øyro. (ncgcutlig om Bot-n, ſom kom-e til at bytte en lIemmelig Samdale). Grytehodda er lika lang, anten ho liss, elder ho ſtend uppc. Gut-endt paa det Tilſaelde, at en Bei ligeſaa godt kan lcogges om- kring en Bjerghyide ſom over denne). Gtøda. Aars Groda er Aars Føda. (Leem). Vatn fvcnsr og d . DetmFjem ingi Grøda i Hus utan Meda. Gnd. Det ſom Gud vil hava ſram, kann ingen hindra. Den ſom Gud vil ſpara, ſkal aldri illa ſara. Med Guds Hjelp kann den veike verda ſterk. D’er ikkje alt Gudsord, ſom er prentat. Gudsord og Pengar er ikkje til aa ſkjemta med. (Wilſe). 3 Söedle:t kos „Gud“ have ſ’lere Ordſprog „Baar Herre“ og henføres her un- r r: ar. gul (u’). Gut og gran er ſkjerande Aaker. ro— Mat kan nok fkjcere Ageren, om ikke alt Korn er ſuldmodent). Vald. Gnll. Det er ikkje Gull, alt ſom glimar. Gull er Gull, um det endaa ligg i Sorpdnngen. Ein ſkal ikkje venta aa auſa Gull med Gaupnom. Gull er godt; men Mat lyt ein fyrſt l)ava. Ein kann koypa Gullet for dyrt og. 4O