Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/68

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


52 Gut-—halda Gnt. Liten Gut kann myket loera. Det kann koma ein ſtor Gut or eit litet Hus. D’er ikkje alltid beſte Gnten, ſom ſeet beſte Biten. Galne Gutar verda gode Menner. —D’er klen Gnt, ſom aldri gjerer Ugagn. (Ran venter ikke ftott af de Smcadmgc, ſom ere altfor ſpagſcetdige. VIllkl. Ein ſkal ikkje gylla det, ſom ikkje er Gull verdt. et gjeng ingi Gylling av med di, at ein ſer paa henne. LiMhat; fkader dog ikke en Ting ved at ſe paa den). Et Forſoar for EhZsjet- S S — . gaa (sjsy). Det goyr no myket, ſom ikkje bit. “ Den ſom goyr ſjolv, han ſlepp aa halda Hund. Fyma.„ Ein kann lenge litet gøyma. ’er leidt aa gøyma ſo, at ein ikkje ſjølv kann ſinna. Ein ſkal goyma nokot aat den gamle Mannen. (o— ut ſig ſelv for nu lllderdom). Wilſe. Den ſom gløymer i Nøgdi, han heve nokot i Naudi. — Den ſom goymer, daa han ikkje treng, han heve daa han treng. . Det ſom er goymt i Dag, det er ikkje miſt i Morgon. D’er betre goymt en gløymt. Gohmt er ikke gloymt (berre ein veit aa finna det). h. hag. D’er godt vera hag, naar ein heve gode Tolar. (a: Redſkaber). Nordl. Ein kann vel vera hag, um ein ikkje er heppen. Maaten nok vaere behaendtg, om maa ikke altid er heldig. Hos Oe Fine 283. „ Ha- geman ce ſjollaa hceppen“ med Fotttc-tiug— Den ſom brnser mange Haandvcrrk, l-liver ſjelden rig. Hagleiken ſparer halve Moda. El. —— halve Tidi. halda. D’er vondt aa halda det alle vil hava. D’er vondt aa halda det ein ikkje heve i Handi. Det ein ikkje kann halda, fær ein lata lauſt. Ein kann ikkje halda med paa alla Sidor. — Den ſom held med alle, held med ingen. Halda upp i rette Tid er ein god Kunſt.