Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/66

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

50 Grein-—Gris Graat gjerer ingi Umbot. Graaten grev ingen uppatter or Jordi- Ein skal ikkje graata syre nkomen Skade. Han græt ikkje fyre Gnll, som inkje Gull heve aatt. Den som graet fyre inkje, kann turka Taarorna sjolo. Gtein. Der er osta ei turr Grein paa eit grønt Tre- Gtend Di større Grend, di seinare aa verda kjend. D’er betre aa bu i ei god Grend en vera vida kjend. Grendskap gjerer Kjendskap. gtina. Den som grin aat Graut, han er ikkje svolten. D’er tidsnog aa grina aat eit surt Eple, naar en heve smakat det. Snme grina, sume gapa; alle sagre, som Gud skapar. (Sdm. med For-tnerne gape, fkape). Noget lignende hos P. Syn 2, l07. Gtind. Ei Grind, som stend opi, er inkje Gagn i. D’er godt, at der er ei Grind imillom Grannom.—Ein skal elska sin Granne, men lata Grindi standa. (Nc-os-er stnlle vaere Benner, men dog have et Gjcerde imellem sig). Tydst: Liebe dein Nachbar, reiß aber den 8aun nieht ein. Eng.: l.ove thy nci8hbom-, but pull mot domm thy hed8e. Gris. “Ein god Gris vaskar seg sjølv. (Trondh.). D’er ikkje stor Gris, fyrr han skal slaa Krok paa Rova. (Tel.). — Jf. Troll. Grisen kjem alltid der, som han nokot faer. Grisen er ikke grann um Retterne. — D’er er ikkje grant med Grisen; han vandar ikkje Grugg. Det hever Grisen aa stiga i Fatet med Foten. Grisen er ikke vyrd, fyrr han kjem paa Fatet. (o: mot den er la tet). Naar Jzrisen kjem i Gryta, er han best. Ein skal ikkje køypa Grisen i Sekken. If.Eng.: 1y„ii1sc-t ti-y -. pi8 i— —. pc-1c-. — Paa nogle Stsdct hebder dct— kaupa Katten i Sekken. Ligt det tybfke: Man muß keine Katz’ tm Saeke kaufen. (Qm at kjz-be noget, som man ikke har seet). Ein lyt no ala Grisen fyre Flesket si Skuld. —— Var ikkje Flesket, so vardt ikke Grisen gjødd. Lat Grisen vera urein, naar berre Flesket er reint. Smaae Griser faa vel Tenner; smaae Gutar verd’ ein- gong Menner. cBctg.Vc-1d.o.f1. Ogsaa i Leem’s Optcgncnct).