Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/65

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


“ Granne-—Graat 49 Gonge ae tvaer Gonge; men try Gonge ae tie Gonge.“ Valders. (Segt:et fraa svygdom, 1v, 1070. If. tyda: Ein ma1,— kom me Tri Gonger er ſullſreiſtat. Fyrſte Gongen er Barnet bljugaſte. Sidſte Gongen er ſeinaſte. (F— Er ned Aſſsed). Tridje Gongen ſceter det. (0— Den tt-me Gcugstafgj-om-). Iced. Tridje Gongen er anten beſt eller verſt. (Vald.). — Tridje Gongen er beſt; eldaa verd det ein klener Reſt (Bangs Optognelſer). Gttmnt. Granne kjenncr Granne beſt. Ein god Granne er betre en Broder i annat Land. Den ſom heve laake Grannar, ſo lyt han ſkreppa ſjolv. (= Naar ikkje Grannarne roſa oſs, ſo ſaa me gjera det ſjølve). (Et fvygende Forſvar for S—rotos. 3rydn— —Bot ſich fcroc- al-t er lo h ) lobt, muß e ach arn ha en . D’er leidt aa ſtanda millom ſtore Grannarz ein verd ſo liten ſjølv. — For veike Grannar er vondt; for ſterke er ſtundom verre. — Seg til Grannkona di det du ikkje vil dylja. (DeFine 228). Gras. Det veks ikkje Gras paa berre Berget. —Jſ. gra- Naar Graſet gror, fær det gamle Høyetliggja. Medan Graſet gror, kann Kui døya. Grcmt. Det verd ingen Graut utan M1øl og Mauk. D’er uvandt reida Graut av annars Mjol. Saet. (Rofs,i me notſtt Tidsft:ift, I, 2a7). gtcwn. Han ſkal grava, ſom Mat vil hava. Dei ſom nokot grava, maa nokot hava. Han ſkal grava djupt, ſom vil byggja høgt. Den ſom grev i alle Gruvor, han ſinn vel einſtad Eld. Den ſom grev ei Greſt ſyre andre, ſkal ſjølv ſtupa i. graa. D’er betre vera graa en ſnaud. — Betre graatt Haar en inkje Haar. Graatt vil halda Liten lengſt. (Graa-Liten held ſeg beſt). Graat. Graat og Laatt er nokot ulikt. . Det kjem no ſtundom Graat etter Laatt. — Det fylgjer Graat etter Skripelaat. (Hall.). 4