Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/65

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

“ Granne-—Graat 49 Gonge ae tvaer Gonge; men try Gonge ae tie Gonge.“ Valders. (Segt:et fraa svygdom, 1v, 1070. If. tyda: Ein ma1,— kom me Tri Gonger er sullsreistat. Fyrste Gongen er Barnet bljugaste. Sidste Gongen er seinaste. (F— Er ned Asssed). Tridje Gongen sceter det. (0— Den tt-me Gcugstafgj-om-). Iced. Tridje Gongen er anten best eller verst. (Vald.). — Tridje Gongen er best; eldaa verd det ein klener Rest (Bangs Optognelser). Gttmnt. Granne kjenncr Granne best. Ein god Granne er betre en Broder i annat Land. Den som heve laake Grannar, so lyt han skreppa sjolv. (= Naar ikkje Grannarne rosa oss, so saa me gjera det sjølve). (Et fvygende Forsvar for S—rotos. 3rydn— —Bot sich fcroc- al-t er lo h ) lobt, muß e ach arn ha en . D’er leidt aa standa millom store Grannarz ein verd so liten sjølv. — For veike Grannar er vondt; for sterke er stundom verre. — Seg til Grannkona di det du ikkje vil dylja. (DeFine 228). Gras. Det veks ikkje Gras paa berre Berget. —Js. gra- Naar Graset gror, fær det gamle Høyetliggja. Medan Graset gror, kann Kui døya. Grcmt. Det verd ingen Graut utan M1øl og Mauk. D’er uvandt reida Graut av annars Mjol. Saet. (Rofs,i me notstt Tidsft:ift, I, 2a7). gtcwn. Han skal grava, som Mat vil hava. Dei som nokot grava, maa nokot hava. Han skal grava djupt, som vil byggja høgt. Den som grev i alle Gruvor, han sinn vel einstad Eld. Den som grev ei Grest syre andre, skal sjølv stupa i. graa. D’er betre vera graa en snaud. — Betre graatt Haar en inkje Haar. Graatt vil halda Liten lengst. (Graa-Liten held seg best). Graat. Graat og Laatt er nokot ulikt. . Det kjem no stundom Graat etter Laatt. — Det fylgjer Graat etter Skripelaat. (Hall.). 4