Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/60

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


44 Gitord — Gjenta- Gitord. Det gjeng ikkje Gitord av ingen Ting- Di lenger Gitordet gjeng, di meir vil det vekſa. Det verd no ſtnndom ſtort Gitotd av liti Gjerning. giva. Han kann myket giva, ſom god Raad heve. D’er lett gjort aa giva, naar ein ventar jamgodt atter. D“er lett gjort aa giva det ein ikkje gjerer med.“ lJf. Ktaaka giv Ungom det, ho ikkje vil hava ſjolv. Ein kann ikkje giva betre en ein heve. —— D’er ein Skarv ſom giv betre en han heve. Han fær myket giva, ſom myket vil hava. Ein ſkal ſo giva, at ein ſjølv kann liva. Giv ſo i Dag, at du kann giva i Morgon med. Ein fær ikkje giva Barnet alt, ſom det brekar etter. Han giv litet, ſom tiggar ſjolv. Den ſom giv, til han tiggar ſjolv, fær liti Takk. — 33ſaaS1i;::?eee3:DD.:1ö)ſom giv til han tigg ſkal ein ſlaa til han lkss— lLige- Den ſom giv, ſkal tegja; den ſom fcer, ſkal tala. El- Den ſom heve givet ſkal tegja; den ſom heve fenget ſkal fraa ſegja. Det er ikkje gjevet, det ſom ſatig Kjerring ſkal ſpinna fyre. D’er alt godt, ſom gjevet er. — Gjeven Gamp ſkal ein ikkje ſjaa paa Tennerna. (Jkkje ſjaa etter kor gamall han er). Tydſk: Einem geſchenkten Gaul ſieht man nicht ins Manl. Givnad. Det vil kvar ſin Givnad ſylgja. (Sogn). mot- ctm. „Det lyt kvar ſi Natur fylgja. Givnaden gjeng yver Tugti. Scedvcm1ig i ſremmev Fmt— Natu- ten gaar over Optngtelſen). Gjenta. Ei voen Gjenta treng ikkje um Stas. Ei Gjenta voen og dygdeſull er gildare en ei Tunna Gull (Landſt. 777). D’er uvandt aa ſaa ei rik Gjenta gift. Som Gjenta gjeng fyre, kjem Kona etter. — Snild Gjenta verd ſnild Kona. (Iſ. Taus). Sjaa paa Gjenta iKvardags·Lag, og ikkje berre iKyrkje- Lag.— Sjaa ikkje Gjenta ut i Kyrkjedyrri, men hel- der i Fjssdyrri. Ttoudh. (Segner fraa Selvu, S. 74). Skoda ikkje Gjenta i Kyrkja, men helder i Smortroget. O