Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/59

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


gifter — gita 43 D’er Geiti lagat, at ho ſkal gnaga. (Hedder csctstns— „Geite laga’ er aa naga“. Tel.). Geiti gnagar, der ho er bundi. Ein fær ikkje ſetja Geiti til aa gjaeta Hagen. (Hos esnfe hev- „der det „at„fcette Gedelmkten ti-l Urtetzaakds1nand“); Dt meir ein bannar Getti, dt oetre trtvſt ho. Den Geiti ſom mcekrar n1eft, ho mjolkar minſt. (Trondh.). gif-ta. Den ſom heve for godt, ſkal gifta ſeg. (oos P.Svv -,s3— Hvo ei kan taale gode D e, han gifte ſia). Giſt dig, medan du ſer;aj3dan er det helder ſeint. Den ſom vil giſta ſeg, ſkal gjera det, fyrr dei gamle Kjerringarne ſaa vita det. (Leem’s Optegnelſer.) Den ſom gifter ſeg for braadt, han angrar det for traatt. Giſting paa ei Von er mange til Tjon. Giſting er eit Vaageſpel; gjeng det vel, ſo er det myket vel. Giftarmaal er inkje Heſtekanp. — „Den kloke Guten kann ſeg ſorlaupe: aa gifte ſeg er ’kje Heſtar kaupe“. Tel. (Landſt. 742). . Giftarmaal er ſom Aaleteina: dei ſom er ute, vilja inn; dei ſom er inne, vilja utatter- Gil. Det gjeng ſjeldan Gil etter Sole, ntan det ei ſyre godo. Sdm. inn o— Vcitfot, Biſpo. Gil fyre Sol i Auſt: drag Baaten ut or Nanſt. Gilſyre Sol i Veſt: far heim ſo fort ſom ein Heſt Sdm. (Sande). ’ girug. Den ſom er girng, verd aldri full. Den giruge verd ikkje mett fyrr i Moldi. Girugſkap er ei Rot til alt illt. gisſa. Den ſom ſkal gisſa og ſpaa, han anten lyg, elder raamar han paa. (Hard.). — Den ſom ſkal gisſa, han anten lyg, elder ſegjer han Visſa. (Nordl.). Den ſom gisſar, han enten lyg elder ſegjer ſannt. Sdm. Ein ſlepp aa gisſa, naar ein heve fenget Visſa. gita. D’er ikkje godt aa gita, det ingen kann vita. — D’er godt aa gita, det alle kann vita. Det verd alt gjetet, ſom gjort er. (G. N. 71“hcs„c-k:1t8ctit H— gjort er). . —