Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/61

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

sjM — Gjest . 4—5 (Jaed.). Js. Dausk: Man skal skue Om i Dei-mig os ikke i Sprtnsc- dauds. (Mau 2,51). Ein skal ikkje taka ei satig Gjenta or ein rik Manns K“jøk. Valders (Vang). Ogsaa r-os P. Syv1,85. Gjentehugen kann og vera heit. El. „—Han er heit Gjen- tehugen. (Vald.). gjeta. Eitkvart lyt ein gjera, skal vel vera- Den som inkje vil gjera, skal helder ikkje eta. D’er best aa gjera myket og segja litet. Den,som gjerer mest, han skrepper minst. Det er godt aa gjera med god Reidskap. . Ein soer ikkje gjera alt, som ein kann (og ikkje segja alt, som ein tenkjer). Den som gjerer alt han vil, gjerer mangt han ikkje skulde. Den som gjerer som han vil, han gjerer som han er til. Lat kvar gjera sitt og lata vera hitt. Gjer du ditt, saa gjerer vaar Herre sitt. (Han hjelper den, som hjelper seg sjølv). Gjer det du skal, og lat koma kvat som vil. (Eug. 1)c —vi-at tl1ou ousht, let come vvhst msy). Den som gjerer vel, han ser vel. Den som nokot godt gjerer, han nokot godt saer. Den som gjerer nokot godt iVegen, han sinn“ det vel ein- gong etter. (Trondh.). Gjetd. Ei god Gjerd er Byrdnad verd. Som ein gjerer Gjerdi, so ser ein Ferdi. N Gjerning Gjord Gjerning heve ingi Attervending. Naar Gjerningi er gjord, hjelpa ingi (vonde) Ord. — God Gjerning vil hava Tid. Vonde Gjerningar hata Ljoset. Ugjord Gjerning fær ingi Løn. Ugjord Gjerning kann ein bota med ufodt Fe. „Usiort Gjcer““ (o— Cjctd) o. f. o. So-Fit:c 231. Gjest. Ein god Gjest gjerer Husbonden glad. D er kjcer Gjest, som sjeldan kjem. Nykomen Gjest er jamnan best. Kvardags Gjest fær Kvardags Helsing.