Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/61

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


sjM — Gjeſt . 4—5 (Jaed.). Jſ. Dauſk: Man ſkal ſkue Om i Dei-mig os ikke i Sprtnsc- dauds. (Mau 2,51). Ein ſkal ikkje taka ei ſatig Gjenta or ein rik Manns K“jøk. Valders (Vang). Ogſaa r-os P. Syv1,85. Gjentehugen kann og vera heit. El. „—Han er heit Gjen- tehugen. (Vald.). gjeta. Eitkvart lyt ein gjera, ſkal vel vera- Den ſom inkje vil gjera, ſkal helder ikkje eta. D’er beſt aa gjera myket og ſegja litet. Den,ſom gjerer meſt, han ſkrepper minſt. Det er godt aa gjera med god Reidſkap. . Ein ſoer ikkje gjera alt, ſom ein kann (og ikkje ſegja alt, ſom ein tenkjer). Den ſom gjerer alt han vil, gjerer mangt han ikkje ſkulde. Den ſom gjerer ſom han vil, han gjerer ſom han er til. Lat kvar gjera ſitt og lata vera hitt. Gjer du ditt, ſaa gjerer vaar Herre ſitt. (Han hjelper den, ſom hjelper ſeg ſjølv). Gjer det du ſkal, og lat koma kvat ſom vil. (Eug. 1)c —vi-at tl1ou ousht, let come vvhst msy). Den ſom gjerer vel, han ſer vel. Den ſom nokot godt gjerer, han nokot godt ſaer. Den ſom gjerer nokot godt iVegen, han ſinn“ det vel ein- gong etter. (Trondh.). Gjetd. Ei god Gjerd er Byrdnad verd. Som ein gjerer Gjerdi, ſo ſer ein Ferdi. N Gjerning Gjord Gjerning heve ingi Attervending. Naar Gjerningi er gjord, hjelpa ingi (vonde) Ord. — God Gjerning vil hava Tid. Vonde Gjerningar hata Ljoſet. Ugjord Gjerning fær ingi Løn. Ugjord Gjerning kann ein bota med ufodt Fe. „Usiort Gjcer““ (o— Cjctd) o. f. o. So-Fit:c 231. Gjeſt. Ein god Gjeſt gjerer Husbonden glad. D er kjcer Gjeſt, ſom ſjeldan kjem. Nykomen Gjeſt er jamnan beſt. Kvardags Gjeſt fær Kvardags Helſing.