Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/56

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


40 fara — gamall fara. Den ſom myket ſkal fora, fær ſpaklege fara. Den ſom fører nokot til deg, fører ogſaa nokot fraa deg. (Om Sladder). “ G.— Gagn. Det ſom gjerer Gagn, er godt nog. Den ſom gjerer ſeg Gagn af fin Skade, er klok. Den ſom heve Gagnet, kann hava Moda med. galen. Han er ikkje galen, ſom illt ottaſt. (Berg). Den ſom er galen, han heve det i Hovndet. (D. c. han har ſin SkadeiHovedet1. Berg. Ein kann„vera lenge galen, fyrr ein gaar det ſjolv. (3Hfpt maa myket dct). —4 Mangein er galen, og gaar det ikkje; mangein heve Vit og naar det ikkje. (Tel.). Galne Folk ſkal ein ganga or Vegen fyre. Av galne Folk og ſmaa Born ſkal ein verda viis. Den galnaſte ſegjer det ſannaſte. — Galne Folk ſegja Sanningi. (If. ør). D’er galet, kven det er, ſom galet fer. D’er inkje ſo galet, det ei er godt til eitkvart. Gall. D,ct Gull i cIllc. (0: Enhver kan dog engang blive ovhidfet til Brede). J Stedet for „Gall“ (o: Galde) ſtger man ofte .,Galle“, og dette kunde maa ee vcere en Mindelfe om et andet gammelt Qrd: Galle l-d2 il, Mfmgel). Ff. G.N. Er-at 1n3dr fv5 8ödr, at 8alli né fyl8i. (HuflMu’llllflIW3). gamall. Ein verd aldri for gamall til aa loera. Gamall i Garden er eit godt Merke. El. D’er godt aa vere gamall i Garden. (Jfckt om Tjeneftefoll, ſom have vcetet mange Aar i famme Hnns). D’er leidt vera gamall aa galen. (Jf— ung). — Ein ga- mall og galen tek ingi Lot. Den gamle er eldſt. (If. Sv. Gc-mmct at alltid eitdft. Jsl.oc-1it om ellstir . Hav dei 3;am1c til Raad, og dei uugc til Hjc1p. Sjaa paa dei gamle, ſo ſer du kvat du ſjølv vil verda. Gamle-Mannen er ikkje god aa dylja. Den gamle viſer, kvat den unge var. Som dei gamle ſungo, ſo kveda dei unge.