Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/57

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Gaman — ganga 41 D’er osta godt, som dei gamle kveda. G. N.okts-3ctt, ti-—t ct ga:alit 1:veda. (Haavamaal 134). Dei gamle var ikkje Gapar. (Dei visste eitkvart,„ som ikkje me no vita). Dei gamle skal ein eera; dei unge skal ein lcera. Det gamle er visst; det nye er uvisst. Det gamle stend paa sterke Røter. Det gamle skal naa det nye. (o: Det gamle Forraad skal vare, til maa saar ny Fotsyning). Ein skal ikkje kasta det gamle burt, fyrr ein heve det nye. („Jkkje kasta Gamla, fyrr dce’ nye ce’ samla“. Nordl). Gaman. Det verd mangt syre Gaman gjort. Gaman dreg Folket saman. — Eit er Gaman, eit annat er Aalvora. D’er ikkje godt Gaman, at ein lcer, og ein annan groet. Den som gjerer Gaman, skal tola Gaman. Gatnp. Det“syner paa Gan1pen, kvat Foder han fcer. Svolten Gamp gjeng aldri lett med Lasset. Gamall Gamp kann ogso kneggja. Naar gamall Gamp kjem i Traav, kann ingen stagga honom. Ein Skarve-Gamp og ein god Gamp eta like myket. Gang Di lengre Gang, di stuttare Stig. Ein trottar lenger med Gang en med Sprang. LErendslaus Gang er alltid for lang. ganga. Han lyt ganga, som LErend heve. D’er vondt aa ganga, der ein ikkje ser Grunn. D’er betre, ganga ein Krok en vceta si Brok. (oaf-ut sama o d ). lul D’e2: bi3re ganga paa Land og kroka, en liggja i Vatn Og topa. (Advarsel med at gaae paa svag Jis). Berg. D’er godt, at det gjeng fort-; d’er betre, at d’er vel gjort. Det gjeng, som i Gang er komet. — Det gjeng ikkje, det som ikkje er drivet. Det gjeng ikkje alt, som ein gissar. Det gjeng ikkje alt so illa, som det stemner. Det gjeng ikkje alt so illa, som ein ottast (—og ikkje alt so vel, som ein vonar). f