Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/57

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Gaman — ganga 41 D’er oſta godt, ſom dei gamle kveda. G. N.okts-3ctt, ti-—t ct ga:alit 1:veda. (Haavamaal 134). Dei gamle var ikkje Gapar. (Dei visſte eitkvart,„ ſom ikkje me no vita). Dei gamle ſkal ein eera; dei unge ſkal ein lcera. Det gamle er visſt; det nye er uvisſt. Det gamle ſtend paa ſterke Røter. Det gamle ſkal naa det nye. (o: Det gamle Forraad ſkal vare, til maa ſaar ny Fotſyning). Ein ſkal ikkje kaſta det gamle burt, fyrr ein heve det nye. („Jkkje kaſta Gamla, fyrr dce’ nye ce’ ſamla“. Nordl). Gaman. Det verd mangt ſyre Gaman gjort. Gaman dreg Folket ſaman. — Eit er Gaman, eit annat er Aalvora. D’er ikkje godt Gaman, at ein lcer, og ein annan groet. Den ſom gjerer Gaman, ſkal tola Gaman. Gatnp. Det“ſyner paa Gan1pen, kvat Foder han fcer. Svolten Gamp gjeng aldri lett med Lasſet. Gamall Gamp kann ogſo kneggja. Naar gamall Gamp kjem i Traav, kann ingen ſtagga honom. Ein Skarve-Gamp og ein god Gamp eta like myket. Gang Di lengre Gang, di ſtuttare Stig. Ein trottar lenger med Gang en med Sprang. LErendslaus Gang er alltid for lang. ganga. Han lyt ganga, ſom LErend heve. D’er vondt aa ganga, der ein ikkje ſer Grunn. D’er betre, ganga ein Krok en vceta ſi Brok. (oaf-ut ſama o d ). lul D’e2: bi3re ganga paa Land og kroka, en liggja i Vatn Og topa. (Advarſel med at gaae paa ſvag Jis). Berg. D’er godt, at det gjeng fort-; d’er betre, at d’er vel gjort. Det gjeng, ſom i Gang er komet. — Det gjeng ikkje, det ſom ikkje er drivet. Det gjeng ikkje alt, ſom ein gisſar. Det gjeng ikkje alt ſo illa, ſom det ſtemner. Det gjeng ikkje alt ſo illa, ſom ein ottaſt (—og ikkje alt ſo vel, ſom ein vonar). f