Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/53

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

ftiofa — Fusl 37 Den som er srisk, er snart fager nog. Den som i Dag er srisk og raud, kan veraiMorgon daud. stjosa. D’er betre aa srjosa en breida vondt uppaa .seg. DeFine 226. I Leem’s Optegnelser3 D’er bettre liggja aal- eine en breida vondt paa seg. co— os-vende cist). D’er vondt aa srjosa; d’er verre aa brenna seg. Han skal ikkje vera srosen, som legg i Omnen, og ikkje svolten, som slaer i Gryta. (Trondh., Vald. og fl.) Den som srys, trur aldri det verd varmt nog; den som er svolten, trur ikkje det verd Mat nog. Frukt. Forbodi Frukt smakar best. (Tydsk). Beste Frukterna hanga høgst. Ftct. Av smaae Frce verda store Tre. „Det verd ikkje Froe av alle Blomar. Ein fær ikkje Frce, naar ein bryt av Blomen Fngl. Kvat Fugl heve sin Song. Det syng kvat Fugl med sinom Nebb. Det er ikkje alt Fugl, som fljuga vil. Det verd ikkje Fugl av uppetne Egg. Ein Fugl i Handi er betre en tie iSkogen. El. paa Taket. Ein stor Fugl tarv eit stort Reid. Liten Fugl heve smaa Fjødrer. —. D’er sjeldan seit Fugl, som heve mange Ungar. D’er kleen Fugl, som ikkje kann bera si eigi Fjøder. (Mandal). D’er kleen Fugl, som ikkje sinn sitt eiget Neid. D’er laak Fugl, som stjemmer“ sitt eiget Reid. Kloke Fuglar kunna og verda sangade. — Vare Fuglar verda og veidde. Det kjem ikke steikte Fuglar sljugande. Det kann ikkje alle Fuglar Falkar vera. (Mandal). D’er ikkje alle Fuglar Haukar. (Sume er berre Gaukar). Smaae Fuglar verpa smaae Egg. Store Fuglar sanga ikkje Flugor. Like Fuglar sljuge best i Flokk. (El. flokke seg helst). Tvo Fuglar bera betre til Reids en ein. Minste Fuglarne syngja sagraste.