Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/53

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ftiofa — Fusl 37 Den ſom er ſriſk, er ſnart fager nog. Den ſom i Dag er ſriſk og raud, kan veraiMorgon daud. ſtjoſa. D’er betre aa ſrjoſa en breida vondt uppaa .ſeg. DeFine 226. I Leem’s Optegnelſer3 D’er bettre liggja aal- eine en breida vondt paa ſeg. co— os-vende ciſt). D’er vondt aa ſrjoſa; d’er verre aa brenna ſeg. Han ſkal ikkje vera ſroſen, ſom legg i Omnen, og ikkje ſvolten, ſom ſlaer i Gryta. (Trondh., Vald. og fl.) Den ſom ſrys, trur aldri det verd varmt nog; den ſom er ſvolten, trur ikkje det verd Mat nog. Frukt. Forbodi Frukt ſmakar beſt. (Tydſk). Beſte Frukterna hanga høgſt. Ftct. Av ſmaae Frce verda ſtore Tre. „Det verd ikkje Froe av alle Blomar. Ein fær ikkje Frce, naar ein bryt av Blomen Fngl. Kvat Fugl heve ſin Song. Det ſyng kvat Fugl med ſinom Nebb. Det er ikkje alt Fugl, ſom fljuga vil. Det verd ikkje Fugl av uppetne Egg. Ein Fugl i Handi er betre en tie iSkogen. El. paa Taket. Ein ſtor Fugl tarv eit ſtort Reid. Liten Fugl heve ſmaa Fjødrer. —. D’er ſjeldan ſeit Fugl, ſom heve mange Ungar. D’er kleen Fugl, ſom ikkje kann bera ſi eigi Fjøder. (Mandal). D’er kleen Fugl, ſom ikkje ſinn ſitt eiget Neid. D’er laak Fugl, ſom ſtjemmer“ ſitt eiget Reid. Kloke Fuglar kunna og verda ſangade. — Vare Fuglar verda og veidde. Det kjem ikke ſteikte Fuglar ſljugande. Det kann ikkje alle Fuglar Falkar vera. (Mandal). D’er ikkje alle Fuglar Haukar. (Sume er berre Gaukar). Smaae Fuglar verpa ſmaae Egg. Store Fuglar ſanga ikkje Flugor. Like Fuglar ſljuge beſt i Flokk. (El. flokke ſeg helſt). Tvo Fuglar bera betre til Reids en ein. Minſte Fuglarne ſyngja ſagraſte.