Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/54

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


38 full — fylla Fyrfte Fuglen fær fyrſte Kornet. „ Fnglen flyg aldri ſo høgt, han ei kjem atter aat Jordi- Fuglen flygaldri ſo vida, han ei heve ſame Vengjer ved S’d . t a Ein heve ikkje Fuglen, fyrr ein fangar honom. Ein ſkal ikkje ſelja Fuglen, fyrr han er fangad. Fnglen er ikkje ſo fager i Handi ſom paa Kviſten. D’er litet um Fuglen, naar Fjødri er av. (Jæd.). Fnglen er ikkje floygd, med ſame han kjem or Egget. Den Fuglen ſom ſyng for tidlege, kjem i Hauken til Kvelds. (Øſtl). El. —kjem i Haukevombi. Visfte Fnglen kor fatig han er, ſo ſong han ikkje ſo fagert. Den ſom vil fanga Fnglen, fær ikkje ſkræma honom. Den Fugl ein ikkje kann fanga, fær ein lata fljnga. fnll. Den fulle veit „ikkje, kvat den faſtande tarv. Den fnlle og den faſtande ſyng ikkje ſame Vija. Det kann vera fnllt, um det ikkje fløder utyver. —oos hedbet det ooſaa: Det er ikkje fullt, fyrr det renn ntyver. Vald. D’er betre for fullt en for tidlege tomt. (om ctFomcdshuus). Fnlſkap. D’er Fulſkap i alle Ting, ſonær ſom inyſilad Mjolk. (Øſtl.) Ogſaa med TillCs: —og henne blanda dei med Vatn. (Agder). fntta. Den ſom ſnrtary heve Tapet; den ſom l)idar, heve Vinningen. Han fær ikkje vera furten, ſom ferdaſt ſkal. El. —ſom ſnikja ſkal. (Jf. tykkjen).— Fnt. Det var godt vera Fut, naar ein flapp aa gjera Rekneſkap. ſylgja. Den ſom vil fylgja, naar Byten blæs, fær fylgja i Androren og. Det vil mange fylgja til Fagnad, og ſaae til Ufagnad. Den ſom fylgjer, og den ſom fyre gjeng, er lika gode. Fylgje. Godt Fylgje gjerer Langevegen lett. Di ſtor-re Fylgje, di ſeinare Ferd. fylla. D’er ingi Torv aa fylla det, ſom fullt er fyrr.