Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/54

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

38 full — fylla Fyrfte Fuglen fær fyrste Kornet. „ Fnglen flyg aldri so høgt, han ei kjem atter aat Jordi- Fuglen flygaldri so vida, han ei heve same Vengjer ved S’d . t a Ein heve ikkje Fuglen, fyrr ein fangar honom. Ein skal ikkje selja Fuglen, fyrr han er fangad. Fnglen er ikkje so fager i Handi som paa Kvisten. D’er litet um Fuglen, naar Fjødri er av. (Jæd.). Fnglen er ikkje floygd, med same han kjem or Egget. Den Fuglen som syng for tidlege, kjem i Hauken til Kvelds. (Østl). El. —kjem i Haukevombi. Visfte Fnglen kor fatig han er, so song han ikkje so fagert. Den som vil fanga Fnglen, fær ikkje skræma honom. Den Fugl ein ikkje kann fanga, fær ein lata fljnga. fnll. Den fulle veit „ikkje, kvat den fastande tarv. Den fnlle og den fastande syng ikkje same Vija. Det kann vera fnllt, um det ikkje fløder utyver. —oos hedbet det oosaa: Det er ikkje fullt, fyrr det renn ntyver. Vald. D’er betre for fullt en for tidlege tomt. (om ctFomcdshuus). Fnlskap. D’er Fulskap i alle Ting, sonær som inysilad Mjolk. (Østl.) Ogsaa med TillCs: —og henne blanda dei med Vatn. (Agder). fntta. Den som snrtary heve Tapet; den som l)idar, heve Vinningen. Han fær ikkje vera furten, som ferdast skal. El. —som snikja skal. (Jf. tykkjen).— Fnt. Det var godt vera Fut, naar ein flapp aa gjera Rekneskap. sylgja. Den som vil fylgja, naar Byten blæs, fær fylgja i Androren og. Det vil mange fylgja til Fagnad, og saae til Ufagnad. Den som fylgjer, og den som fyre gjeng, er lika gode. Fylgje. Godt Fylgje gjerer Langevegen lett. Di stor-re Fylgje, di seinare Ferd. fylla. D’er ingi Torv aa fylla det, som fullt er fyrr.