Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/48

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

32 sisp-flsa Store Fiskar halda seg i Djupet. — Store Fiskar koma ikkje i Smaavotni. — Store Fiskar riva Garni sunder. Dei store Fiskarne eta dei smaae; dei maa nnder, dei som minst formaa. (DeFine 239). siska. Den som vil siska, faer venja seg til Vreta. — D’er lett gjort aa fiska med Sylv-kroken. (D. c. at saa Fife for Penge). Østl. Det er vel siskat, um ikkje Farmen er full. Ein Fiskar og ein Friar fær hava godt Tolmøde. Fekk Fiskaren alt han ynskte, so vardt Baaten for full. Fiskaren et’ ikkje alltid det beste sjølv. Fiskar-Foten er alltid vaatz Spelar-Foten er alltid kaat. (Hard.) “ Fjas. Det kjem sjeldan Fjas til Fagnad. (=—: Stdt paa er sjelden til öeld). Berg. — Jf. Is1. sj-1c1ss c— nu til k-—„i„). Fjell. Di høgre Fjell, di mindre Skog. Den som gjeng Fjellet, kann ogso ganga Bakken. Den som vil paa Fjellet, fær ganga spakt. Ein kjem ikkje paa Fjellet med ein flat Veg. Det som er i Fjellom alet, er i Bygdom galet. (Ndm.). Fjellmann er sjelden Sjomann. Fjos. Eit stort Fjos treng til stor Løda. (= MyketFe tarv myket Foder). D’er leidt aa taka av Fjoset og leggja paa Loda. (Berg) Jf. Eng. I)I1tt-jll8 011 the 1ni11 tl1e tI13l)OI’1 0t’ tho l:i1n (Taka Taket av Kylna og leggja paa Mylna). Fjøder (Fjs’r). D’er Fjodri, som gjerer Fuglen fager. D’er paa Fjødrom ein kjenner Fuglen. Det syner paa Fjsdrom, kvat Fuglen er- gjøta. Det er tryggere„i Fjora en paa Fjorden. et kjem eingong Fjora etter Flod. “ slaa. D’er ikkje godt aa’flaa, der inkje Skinn er paa. fMandal). El. —der som inkje er paa. (DeFine 241).