Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/48

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


32 ſiſp-flsa Store Fiſkar halda ſeg i Djupet. — Store Fiſkar koma ikkje i Smaavotni. — Store Fiſkar riva Garni ſunder. Dei ſtore Fiſkarne eta dei ſmaae; dei maa nnder, dei ſom minſt formaa. (DeFine 239). ſiſka. Den ſom vil ſiſka, faer venja ſeg til Vreta. — D’er lett gjort aa fiſka med Sylv-kroken. (D. c. at ſaa Fife for Penge). Øſtl. Det er vel ſiſkat, um ikkje Farmen er full. Ein Fiſkar og ein Friar fær hava godt Tolmøde. Fekk Fiſkaren alt han ynſkte, ſo vardt Baaten for full. Fiſkaren et’ ikkje alltid det beſte ſjølv. Fiſkar-Foten er alltid vaatz Spelar-Foten er alltid kaat. (Hard.) “ Fjas. Det kjem ſjeldan Fjas til Fagnad. (=—: Stdt paa er ſjelden til öeld). Berg. — Jf. Is1. sj-1c1ss c— nu til k-—„i„). Fjell. Di høgre Fjell, di mindre Skog. Den ſom gjeng Fjellet, kann ogſo ganga Bakken. Den ſom vil paa Fjellet, fær ganga ſpakt. Ein kjem ikkje paa Fjellet med ein flat Veg. Det ſom er i Fjellom alet, er i Bygdom galet. (Ndm.). Fjellmann er ſjelden Sjomann. Fjos. Eit ſtort Fjos treng til ſtor Løda. (= MyketFe tarv myket Foder). D’er leidt aa taka av Fjoſet og leggja paa Loda. (Berg) Jf. Eng. I)I1tt-jll8 011 the 1ni11 tl1e tI13l)OI’1 0t’ tho l:i1n (Taka Taket av Kylna og leggja paa Mylna). Fjøder (Fjs’r). D’er Fjodri, ſom gjerer Fuglen fager. D’er paa Fjødrom ein kjenner Fuglen. Det ſyner paa Fjsdrom, kvat Fuglen er- gjøta. Det er tryggere„i Fjora en paa Fjorden. et kjem eingong Fjora etter Flod. “ ſlaa. D’er ikkje godt aa’flaa, der inkje Skinn er paa. fMandal). El. —der ſom inkje er paa. (DeFine 241).