Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/47

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

’ sillutt — Fist 31 D’er ingen Fiende so veik, han ei kann gjera vondt. D’er verste Fienden, som Vin laest vera. Fiendskap er lett aa kveikja; d’er seinare aa fløkkja. fillntt. Ein kann vel vere fillutt, um ein ikkje er Fant. — Fillor er inkje Fantemerke. Den som aldri gjeng fillutt, gjeng aldri velklædd. (Tel-). D’er betre vera fillutt av Arbeid en fin av Yrkjeloysa. fin. Det finaste verd fyrst utskjemt. Alt for fint heve ingi Fynd. (F. Er om en tala- Finleiken vil snart vera faren. (El. fallen). Fiuget. Ein maa vel va-ta. Fingrarne, naar ein siskar. Fingrarne minnast det dei fyrr hava gjort. Naar Fingren er ringad, er Tausi tingad. (Berg) Stikk Fingren i Jordi og kjenn kvat Land du er i. Ingen Finger i annan Manns Fikka! — „Den som eri anns Manns Lom’ lenger hell en Tom’, han er en Kjyv“. (Stjørdalen). finna. Det ein ikkje kann finna, er so godt som tapt.— Det ein ikkje sinn, heve ein ingen Fagnad av. Ein kann best finna det ein sjølv heve gøymt Ein finn ikkje nokot, fyrr ein kjem der det er. D’er greidt aa finna ein gamall Køyreveg. — Ein finn alltid Vegen til Munnen. (Om at spifci M—tkc). Finna ogfdyljcf er so godt som stela. (Sknlde cgcntlig hcddc- i l F maa og„ e a o. .v.). Fyrfte Fmnaren heve beste Retten Fisk. D’er ingen Fist utan Bein. “ Det er ikkje alt Fisk, som heng fast i Garnet. Ein fangar ikkje Fist med turre Fingrar. Det kann koma stor Fist i Fatigmanns Baat. „ En liten Fisk paa Bordet er betre eu ein stor iFjorden. (Med crldre Former: paa Borde, og: i Fjorde. Nogle Steder: paa Bora, og: i FIora). D’er betre smaae Fiskar end tome Diskar. Skrepp ikkje av Fisken, fyrr han er paa Disken. Ein skal ikkje selja Fisken, fyrr han er fangad. Ein skal ikkje sleppa ein liten Fisk, fyrr ein fær den store.