Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/47

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


’ ſillutt — Fiſt 31 D’er ingen Fiende ſo veik, han ei kann gjera vondt. D’er verſte Fienden, ſom Vin laeſt vera. Fiendſkap er lett aa kveikja; d’er ſeinare aa fløkkja. fillntt. Ein kann vel vere fillutt, um ein ikkje er Fant. — Fillor er inkje Fantemerke. Den ſom aldri gjeng fillutt, gjeng aldri velklædd. (Tel-). D’er betre vera fillutt av Arbeid en fin av Yrkjeloyſa. fin. Det finaſte verd fyrſt utſkjemt. Alt for fint heve ingi Fynd. (F. Er om en tala- Finleiken vil ſnart vera faren. (El. fallen). Fiuget. Ein maa vel va-ta. Fingrarne, naar ein ſiſkar. Fingrarne minnaſt det dei fyrr hava gjort. Naar Fingren er ringad, er Tauſi tingad. (Berg) Stikk Fingren i Jordi og kjenn kvat Land du er i. Ingen Finger i annan Manns Fikka! — „Den ſom eri anns Manns Lom’ lenger hell en Tom’, han er en Kjyv“. (Stjørdalen). finna. Det ein ikkje kann finna, er ſo godt ſom tapt.— Det ein ikkje ſinn, heve ein ingen Fagnad av. Ein kann beſt finna det ein ſjølv heve gøymt Ein finn ikkje nokot, fyrr ein kjem der det er. D’er greidt aa finna ein gamall Køyreveg. — Ein finn alltid Vegen til Munnen. (Om at ſpifci M—tkc). Finna ogfdyljcf er ſo godt ſom ſtela. (Sknlde cgcntlig hcddc- i l F maa og„ e a o. .v.). Fyrfte Fmnaren heve beſte Retten Fiſk. D’er ingen Fiſt utan Bein. “ Det er ikkje alt Fiſk, ſom heng faſt i Garnet. Ein fangar ikkje Fiſt med turre Fingrar. Det kann koma ſtor Fiſt i Fatigmanns Baat. „ En liten Fiſk paa Bordet er betre eu ein ſtor iFjorden. (Med crldre Former: paa Borde, og: i Fjorde. Nogle Steder: paa Bora, og: i FIora). D’er betre ſmaae Fiſkar end tome Diſkar. Skrepp ikkje av Fiſken, fyrr han er paa Diſken. Ein ſkal ikkje ſelja Fiſken, fyrr han er fangad. Ein ſkal ikkje ſleppa ein liten Fiſk, fyrr ein fær den ſtore.