Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/45

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

full —7 Fe 29 Fatig Mann er ingen Greive. (Ogsaa svensk og dansk) Fatig Mann kann og faa ein god Dag. Den fatige et’, naar han kann, og den rike, naar han oil. Den fatige fangar Reven, og den rike fær Skinnet. Ein fatig fagnar.fatig best. lTelnæs’s „avc-c“. S. 71.). — Den fatigaste er den hjartigaste. (Sdm.). Naar ein fatig verd rik, verd han Fenden lik. (Sogn). Fatige og rike er alle i Dauden like. D’er lett gjort aa gjera Fatigmann fegen. Fatigmanns Føring er alltid lett- Fatigntanns Gjester fara tidlege heimatter. Fatigmanns Høgferd stend ikkje lenge. — Fatigmanns Kjæta heve ymis Ulæta. (NeppemsgctiBmg. If. P. Syn- llf;c32göY31ds Kcede har mange Ulæde. Isl. Fátaeles maatte lcspi hen- Fatigmanns Mat er snart eten. Fatigmanns Reidskap er sjeldan sterk. — .,Fatigmanns Reidskap gjeng alltidt i Bugtaa“, Sdm. Fatigmanns Visdom er litet vyrd. faa. D’er vandt aa faa det alle vilja hava. Skal“ ein faa det ein lyster, fær ein gjera det ein ikkje lyfter (Ein lyt arbeida). . Hava fenget og maa saa — er ikkje aa ganga til Bords paa. (Wilse). om maa h at om eller kan faae, l)jæ1pertkke. . Det ein ikkje kann faa, skal ein venda Hugen ifraa. Det eg ikkje kann saa, det slepp eg aa bera paa. Di mindre ein fær, di lettare ein gjeng. (Nogle Stcdet med Riim, f. Er .,Te mindre ein faar, te lettar’ ein gaar“. — Sogn og fl.). Naar ein ikkje fær, so slepp ein aa takka. D’er betre at ein fær nokot, en at alle saa inkje. Kottcte- D’er betre, ein fær, en ingen fær. Det fær kvar, som han er for til. (o— Enht-er faa hvad han er stikket tii at modtage). Faare. Det kann vera stor Faare med litet Fall. Faaren gjerer Fiendar samraadde. El. samheldige. Den som elskar Faaren, vil falla i honom. Fe. Myket Fe tarv myket Foder.