Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/24

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Barneſorg er ſnart ſløkkt. —— Det vil litet til aa hugga eit Barn. Han er liten Barns Hugnad. (Vald.).
Barneverk er ikke Mannsverk.
Bate. Ein liten Bate fører ſtundom til Skade.
D’er alt godt, ſom er ein til Bate, og ingen til Skade.
Den ſom heve Baten, kann og tola Skaden.
Alle Batar kann ingen venta. — Ofte i en mere fremmed Form:
Ein kann ikkje venta alle Bilkori.
Baat. Liten.Baat er lett aa bryna. (ɔ: Trække paa Land).
D’er betre ein heil Baat en eit brotet Skip.
Den ſom heve Baat, han gjeng ikkje Bikkjeſtrandi. (Sdm.)
Han kjenner Baaten beſt, ſom bygt heve.
Smaae Baatar ſmetta ſram, der ſtore Skip ſtanda faſte.
Smaae Baatar faa fylgja Landet (og ſmaae Folk maa fylgja Standet).
Gamle Baatar vilja leka.
Baatelaus Mann er bunden til Landet.
Bein. Berre Bein kunna ikkje liva. (Det maa vera nokot Kjøt paa).
Den ſom vil hava eit Bein fraa Hunden, fær giva honom Fleſk i Staden. (DeFine 241)
D’er betre aa kaſta eit Bein aat Hunden en bitaſt med honom. — Lat Bikkja hava Beinet, ſo bit ho ikkje.
bein (adj.). Der ein ikkje fær ganga bein, lyt ein bøygja ſeg. — S. luta. —
Det beinaſte er ſtundom ſeinaſte. — Beinveg verd ofte Seinveg.
Beint fram er visſaſte Vegen.— Beint fram er ſtuttaſte, men ikkje alltid lettaſte.
Bekk. D’er betre aa ſtemma i Bekken en i Aai.
D’er ikkje verdt aa ganga yver Bekken etter Vatn.
Mange Bekkjer ſmaa gjera ei ſtor Aa.
bera. Det ein ikkje kann bera, fær ein draga.
Det fær kvar bera ſi eigi Byrd.
Den ſom myket ſkal bera, fær ikkje hoppa høgt.