Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/23

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Faae kann eitt Barn ala. (Vel nærmeſt: Et Barn behøver ikke mange Opdragere; men det ſynes ogſaa at betegne, at et eensligt Barn er vanſkeligt at opfoſtre). Berg.
Di kjærare Barn, di ſtørre Sorg.
Kjært Barn fær mange Namn.
Fagert Born ſer mange blide Augo.
Den ſom eig Barnet, fær giva det Namn.
Barnet fær krjupa, til det lærer aa ganga.
Barnet lærer ſnarare aa tala en tegja.
Naar Barnet fær ſi Beidfla, ſo græt det ikkje. Mandal (med Formen „Beiſla“ for Beidſla, ɔ: Begjæring). Ellers i ſamme Mening:
Naar Barnet fær ſin Brek (el. fær det ſom det brekar etter o. ſ. v. Num. og fl. Og meſt almindelig: Naar Barnet fær ſin Vilje fram, ſo græt det ikkje.
Barnet heve ikkje annat aa taka til en Graaten.
Naar Barnet heve brent ſeg, ſo ottaſt det ſyre Elden.
Barnet fimar etter alt ſom glimar. (Tel.). Fima(i’): ſkynde ſig, løbe.
Barnet ſegjer kvat det ſær, men ikkje kvat det gjerer. (F. Ex. i en Strid med andre Børn).
Barnet lærer i den Skule, ſom det gjeng i. .
D’er betre ſjaa Barnet graata en Moderi.
Naar Barnet er daudt, er Fadderſkapen ute.
Gode Born tugta ſeg ſjølve
Smaae Born gjera ſmaa Sorger; ſtore Born gjera ſtore Sorger.
Dei ſmaae Borni trakka paa Stakken, men dei ſtore paa Hjartat. (Berg). De ſmaa træde paa ſin Moders Skiørt, men de ſtore paa hendes Hjerte.
Smaae Born og galne Folk ſegja Sanning.
D’er ikkje greidt aa hava mange Born og litet Korn. (Vald).
Borni er ſom Kyrna: dei eta det beſte fyrſt. Vald.
Det veit ingen, kvar Borni verda buande.
Barnehand er ſnart ſyllt.
Barnehugen er braad. — Oftere omſtillet: D’er braad Barna Hug. (ɔ: Born kunne ikke bie; de ville have ſit Ønſke ſtrax). Berg.
D’er ingen Barneleik, naar gamle Kjerringar danſa.
Barueminne vil vara lenge. (El. —lengſt).
Barneſkoen hava me alle gjenget i.