Side:Han Per og ho Bergit.djvu/29

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent


So hende det seg ein Dag, daa Arne stod ute og grov i Jordi, at det kom ein reikande burtetter. Det var Per. Han sat paa kvite Merri aat Presten, Taumen laag laus, for det gjekk uppetter Bakken, Henderna hadde han i Luma, Føterne slang att og fram, og vesle Toppen paa Huva dinglad um Øyrat hans. „Goddag, Gud signe Arbeid!“ sagde han, daa han strauk framum Arne. Arne saag upp. „“Takk! er du ute i Ruskvedret?“ „Ja, det er litet ruskutt og no, helst fyre langfarande Folk.“ „Kor langt skal du daa?“ „Eg skal inn til Byen nokre Ærender fyre Presten eg.“ „Du likar deg hjaa Presten?“ „Ja det var vel so det, slik ein fin Mann, og god Løn giv han. Eg heve no alt lagt meg til godes eit hundrad Dalar.“ „So — det rekk inkje til at kaupa Gard fyre.“ „Nei det er vel so det, men det kjem meir med Tidi, maa vita.“ Arne byrjad so smaatt grava atter, og Gampen byrjad skrapa med Hoven og vilde stad. Men Per vilde nog svalla endaa ei Rid han, heldt atter og leikad med Taumen. „Det var no — vil du standa Gamp — ja det var det, eg vilde spyrja deg um Arne,“ og her strauk Per Huva av og ballad henne millom Fingrom — „um du vilde hava meg til Maag, for eg heve no lenge havt Hug til henne Bergit og ho“ — „Bergit er Gardmannsgjenta,“ svarad Arne stutt og sette Spaden i Jordi. „Sant nog det,“ svarad Per og slo med Huva paa Læret — „Kor myket krev du?“ spurde han braadlegt og saag upp. Arne stod ei Rid med Hondi i Sida og studde seg mot Spaden. „Den Dagen, du kan leggja aatte raude Krune-Setlar framfyre meg paa Bordet, skal Gjenta vera di, men til dess vert det inkje nokot av.“ Per sat ei Stund: „det vert lenge at venta det, maa vita, men eit Ord er eit Ord; du