Side:Gerhard Gran - Norges dæmring.djvu/27

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
29

grund af den betydning, vi ved, han har havt for Welhavens udvikling og aandsretning.

Vil man have fuld forstaaelse af den betydningsfulde rolle, Lyder Sagen spillede i Bergen i næsten et halvt aarhundrede, maa man se bort fra eller ialfald ikke ensidig betone den lokale legende, som endnu lever om hans navn, og ifølge hvilken han nærmest betragtes som den altid oplagte selskabsmand, den utrættelige visedigter og slagfærdige spasmager, om hvem der verserer de mangfoldige morsomme historier. — Lyder Sagen var først og fremst en alvorsmand, der med klar bevidsthed arbeidede i bestemte formaals tjeneste, ja om hvem man uden misbrug af ordet kan sige, at han udførte en mission i det samfund, han levede i. Han følte i høiere grad end de fleste » og led under det —, at hans fødeby saa udelukkende var »handelens sæde«, at de materielle interesser var saa altopslugende, — og han stillede sig som sit livs opgave at skabe kulturelle elementer i denne ufrugtbare jordbund. Der er noget af det attende aarhundredes travle interesserthed til alle sider i ham; overalt er han paafærde, han er med om at oprette »borgerskolen«, der skulde faa saa stor betydning for den bergenske handelsstands dannelse, er et af de virksomste