Side:Gerhard Gran - Norges dæmring.djvu/28

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
30

medlemmer i bestyrelsen af »det nyttige selskab«, en af stifterne og direktørerne i Bergens museum, redaktør og forfatter i »Urda«, hidtil Norges eneste arkæologiske tidsskrift, — skaber af kunstforeningen o. s. v. Skjønt — som vi ser ikke udelukkende saa var dog Sagens kulturbestræbelser sterkt æsthetisk farvede. Dette var en naturlig følge af hans livsløb; sine glade udviklingsaar havde han tilbragt i Kjøbenhavn, hvor han havde været nøie knyttet til Rahbeks kreds; her havde han indsuget en dyb kjærlighed til kunst og skjønhed, den han aldrig blev utro. Han stod hele sit liv i et religiøst forhold til kunstens helligdom, og dette var det, som blev bestemmende for hans mangeaarige virksomhed som lærer ved Bergens kathedralskole. »Dansk« og græsk var hans hovedfag, og begge gav ham den rigeste anledning til at indprente eleverne sine idealer, og han benyttede tiden flittig til at dyrke skjønhedsglæden i de unge sjæle. Det fyldigste billede af Lyder Sagen som lærer faar man af P. A. Jensens autobiografiske meddelelser. »Overlærer Sagen var ingen lærd,« siger han, »men vel en meget belæst Mand; han vilde neppe kunne have leveret en systematisk Æsthetik eller noget større litteraturhistorisk Værk; men han gav