Side:Gerhard Gran - Norges dæmring.djvu/26

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
28

kritik, og »Tilskueren« er da ogsaa, ligesom »Nationalbladet«, »Patrouillen« o. s. v., et offer for godtfolks skrivekløe og for en stor del opfyldt af udgydelser, som ikke var bogtrykkersværten værd; Men gjennem redaktionens egne artikler, navnlig da Falsens, gaar der et sterkt drag af aandsaristokratisk overlegenhed, af foragt for hoben, og en sterk uvilje mod den merkantile materialistiske aand i Bergen.


Foruden Nordahl Bruun, Falsen og hans kreds var deri den første del af aarhundredet ogsaa en del andre embedsmænd, som udøvede en vækkende indflydelse paa det bergenske aandsliv; vi træffer her mænd som professor Arentz, »jubeloldingen«, konrektor Winding, Porath, Bohr, Lyder Sagen, stiftamtmand Christie, biskop Pavels, byfoged og poet Andreas Olsen o. fl. Alle disse mænd har hver paa sit omraade, i større og mindre udstrækning havt betydning for kulturlivet i Bergen. Det vilde imidlertid føre os altfor vidt, i detalj at gaa ind paa, hvad hver enkelt af dem har udrettet; men én af dem, Lyder Sagen, maa vi dvæle lidt nærmere ved paa