Side:Fylgjesvennen.djvu/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Menigheiti i all andleg og likamleg Naud? Nei kriſtne Viner, det gjeld kvar Mann. Me ſkal alle vera ſom Stefanus fulle av Naade og Kraft, me ſkal alle vera ſom Stefanus Jeſu Vitne kvar i ſitt Stand, me ſkal alle likſom Stefanus vera ferduge til at lata Livet fyre Trui ſi Skuld. So ſtyrkje du oſs daa du gode Heilage-Ande til rett at grunda paa i denne Time, korleides me, kvar einaſte ein, ſkal vera eit Jeſu Vitne, og korleides me ſkal vera ferduge til at lida alt fyre hans Skuld.

Me ſkal alle vera Vitne; for Skrifti ſegjer:[1] „um du vitnar med din Munn um Herren Jeſum og trur i ditt Hjarta, at Gud heve uppvakt honom fraa dei daude, ſo verd du frelſt; for med Hjartat verd det trutt til Rettferd, men med Munnen vitnat til Frelſe.“ Det gjeld ſoleides um at vitna, ſoframt me vil verda ſæle, og detta er fulla greidt at ſkyna. Det ſom Hjartat er fullt av, det fløder um Munnen. Er no Hjartat fullt av ſann Tru, ſo lyt ein tala ſom ein truande, um ſo denne Tale berre verd millom deg og Gud i Bøni i den veſle Stova di. Me lyt ſoleides vitna. Difyre er og det fyrſte, du gjerer framfyre Gud, det at vitna; for naar Preſten paa Guds Vegne ved Daupefatet ſpyr deg Sogbarnet, ſom ligg paa Armen, um du trur paa Gud Fader, Gud Son og Gud den Heilage Ande etter dei tri Artiklarne, ſo ſvara dei, ſom bera deg fram, paa dine Vegne: „ja, eg trur,“ og ſo fær du Daupen. Og denne Vitnesburd, ſom du byrjad med, den ſkal du og

  1. Rom. 10, 9, 10;