Side:Frelsaren.djvu/15

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


hadde Syn fyre, kor uendeleg god og tolug han er mot oſs, ſo ſkulo me verda ſterke og hugheile og inkje ottaſt korkje Spott elder Naud elder Faare.

Kjære Viner! Kriſtus er fødd fyre oſs, men er han no ogſo fødd i oſs? Elder med andre Ord: hava no me denne ſterke Tru paa honom, ſom kann bera oſs yver Daude og Grav? er det til oſs, til deg og til meg, at Engelen ſegjer: „otteſt inkje, ſjaa eg kunngjerer dykker ei ſtor Gleda, for det er i Dag i Davids Stad født dykker ein Frelſar.“ Gud gjeve, eg kund ſvara det ſo ſant fyre alle. Elſka me Kriſtus, takka me Kriſtus, fylgja me Kriſtus? det er Spursmaali, ſom du i Dag ſkal ſvara paa fyre ditt eiget Samvit. Det er Frugterna, ſom ſpretta fram av Trui og bløma fyre Verdi, og paa Frugti ſkal Treet kjennaſt.

Elſkar du Kriſtus? Veit du ingen Ting ſo godt at tenkja paa ſom hans Kjærleike? er du god til at ſegja ifraa deg, kvat det ſkulde vera fyre hans Skuld? Naar Foreldre elder Born elder Kona elder Husbond vil freiſta deg til det, ſom rangt er, det vere ſtort elder litet, er du daa god til at ſegja, ſom Kriſtus ſagde til Petrus: „vik fraa meg Satan!“[1] Naar dei anten lova deg baade Rikdom og Æra, elder truga deg med Hat og Forfylging, ſoframt du berre vil ſegja elder gjera det og det, ſom inkje er rett, er du ſo god til at riva deg laus fraa deim og vera trufaſt mot Herren og Meiſtren din? Og detta lyt du vera, ſoframt du vil elſka Kriſtus, ſom du ſkal. Og naar dei ſpea og ſpotta deg Grannarne dine, og du gjeng ſom ei onnor Byg-

  1. Math. 16, 28.