Side:Frelsaren.djvu/12

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


mels og ſiter no ved høgre Handi til Faderen. Det var fulla Siger det. So heve daa inkje Dauden Magt til at halda oſs helder. Der Herren og Meiſtren vaar foor i Fyrevegen, der ſkal me fylgja etter. Gravdyri er opi, Himmeldyri er opi, og han heve Magt til at draga oſs fraa Gravi til Himmelen. Likamen vaar ſkal vel folna ſom Lanvet og verda til Mold, ſom han er teken av, men ein Gong ſkal Luren ſkrella til Doms, og alle dei daude Likamar ſkal reiſa ſeg. Steinen er velt fraa Gravi, Dauden er glupt av Sigren, og med forklaarad Hold likſom han ſkal me møta Herren og Meiſtaren vaar i Skyi. „Kriſtus ſkal umſkapa vaar veſalle Likam, ſom han verd lik med hans Ære-Likam etter den Kraft, ſom han heve til at leggja alle Ting under ſeg;[1] for „eg er Uppſtandingi og Livet. Den, ſom trur paa meg, han ſkal liva, endaa han døyr, og kvar den, ſom liver og trur paa meg meg, ſkal i all Æva inkje døya.“[2] So er daa Dauden inkje lenger myrk og ſkræmeleg, men ljos og lokkande. So er Gravi inkje lenger Porten til Helvite men Porten til Himmelen fyre kvar truande Saal. So kann me no gledja oſs i Livet og gledja oſs i Dauden og gledja oſs i Himmelen, og alt detta berre fyre vaar kjære Frelſar ſi Skuld. Er han ſo inkje ein dyr Frelſarmann?

Men det var inkje nog endaa detta, at han leid Dauden fyre oſs og opnad Gravi og vardt den ſterke Sigrar yver Djevel og Helvite. Korleides ſkulde alt detta hjelpa oſs, naar me inkje kunde faa Lut i denne

  1. Phil. 3, 21.
  2. Joh. 11, 25. 26.