Side:Forsvarssagen.djvu/35

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

Hærvæsen, er kun beregnet paa at opretholde vor Stilling i Unionen. Men vi vil paa ingen Maade forberede os paa at deltage i de store Magters Sammenstød.

Dette maa være vor Udenrigspolitik, og for den maa de enkelte bøie sig.

At befæste et Land er i Nutidens Krigskunst en Uting; men at private Rigmænd vil befæste sig hver i »sin By« er et almenfarligt Vanvid. Nationalforsamlingen bør strax være opmærksom, at man ved Lov forbyder de private Skanser, som i al sin Unyttighed dog ville være stærke nok som Paaskud for en Stormagt til at knuse os strax og uden Naade.

Thi i Forsvarssagens hele Uklarhed er der et fortættet Punkt af uigjennemtrængelig Dunkelhed: hvorledes nemlig disse private Rustninger skal overgaa til Statens retmæssige Krigsmidler.

Derom tales der ikke, det skal gaa af sig selv — formodentlig som i Danmark. Det kan se nemt nok ud med et Skib — foræret af Damerne. Men naar det nu viser sig, — og det kunde Sagkyndigheden forklare allerede i denne Dag, naar den vilde være aaben og ærlig, — naar det nu viser sig, at alle Grosserernes