Side:Forsvarssagen.djvu/27

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Thi selv bortseet fra Tallenes knusende Logik, er dette at omgjøre et fredeligt Folk til et Krigsfolk i Pantser og Plade det vanskeligste og det kostbareste, som findes. Tyskland er det eneste Land i Nutiden, hvor det er lykkedes med Opofrelse af Generationers Kultur; men allerede Frankrige er naaet for langt til at skrues tilbage til vildere Tidsalderes Maal. Frankrige er altid en stærk Krigsmagt; men det franske Folk bliver aldrig mere et Krigsfolk.

I den Begrebsforvirring, som hersker blandt os om disse Ting, skulde Sagkyndigheden oplyse, at dette: Folket maatte omskabes til et Krigsfolk, er den egentlige inderste Kjerne i Forsvarsspørgsmaalet, naar det skal tages alvorligt. Overfor dette Alvor vilde de fleste vaagne til Besindelse; thi saa meget skal Mænd og Kvinder forstaa, at et »Krigsfolk« i Europa kan det norske ikke blive.

Enten man derfor begynder med en enkelt stærk Søbefæstning i Kristianssand eller man lader Kapitalisterne befeste sig i hver sin Smaaby, saa ligger heri en Tilsnigelse fra den Sagkyndigheds Side, som tier stille og lader det gaa. Thi paa den Maade ved at sprede og privatisere