Side:Forsvarssagen.djvu/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Thi selve Indbydernes Navne i Forbindelse med den Holdning, Høire indtager, er et sikkert Bevis for, at Bevægelsen saa langt fra ledes i Tanken om et Værn mod Sverige, at det meget snarere er Forsvarsforeningens Mening, at gjøre Norge værdigt til at være med paa »de svenske Sletter«.

Det staar desuden med tydelige Ord i selve Indbydelsen. Historien lærer, at før kunde smaa Nationer børte sig med Held; og det kan de endnu — lærer Indbydelsen — hvis de ruster sig paa det stærkeste.

Dette er en aabenbar Forvanskning af Nutidens Historie. De store Magter — som Indbydelsen kalder Voldsmænd — er allerede for mange Aar siden udrustet paa en saadan Maade, at det aldeles ikke spiller nogensomhelst Rolle, enten vi vilde give os til at møde en af dem som Fiende, saaledes som vi er idag, eller rustede over Evne efter Forsvarssagens Program.

Dette ved Stormagterne og det ved vi ogsaa, — ialfald vidste de fleste det, indtil for kort Tid siden. Men det er ogsaa et Tegn ved Forsvarssagen, som burde advare, at den kommer som en Raptus, som en Mode, som en Epidemi.