Side:Folkeeventyr (1852).djvu/218

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


kristent Menneske; det er nok bedst, at du seer at komme afsted igjen, for her boer et Trold, som har sex Hoveder.» «Nei, jeg gaaer ikke» sagde Halvor, «om han nu havde sex til». «Han tager og sluger dig levende!» sagde Prindsessen. Men det hjalp ikke; Halvor vilde ikke gaae; han var ikke bange for Troldet; men Mad og Drikke vilde han have, for han var sulten efter Reisen. Ja deraf fik han saa Meget han vilde have, men saa vilde Prindsessen have ham til at gaae igjen. «Nei», sagde Halvor, «jeg gaaer ikke, for jeg har intet Ondt gjort, og jeg har In- tet at være ræd for.» «Der er ikke Lag paa det», sagde Prindsessen, «for han tager dig baade uden Lov og Ret, men siden du ikke vil gaae, saa prøv om du kan svinge det Sværdet, som Troldet bruger i Krigen.» Han kunde ikke svinge Sværdet, men saa sagde Prind- sessen, at han skulde tage sig en Slurk af Flasken, som hang ved Siden af det, og da han havde gjort det, kunde han svinge det.

Ret som det var, saa kom Troldet, det var saa stort og digert, at det maatte gaae paa Siden, for at komme ind igjennem Døren. Da Troldet fik det første Hoved ind, saa raabte det: «Hutetu! her lugter saa kristen Mands Blod!» Med det samme hug Halvor det første Hoved af, og saa alle de øvrige. Prindsessen blev nu overmaade glad, men saa kom hun til at tænke paa Søstrene sine, og saa ønskede hun, at de ogsaa vare frelste. Halvor meente, der nok kunde blive Raad til det og vilde afsted strax; men først maatte han nu hjælpe Prindsessen med at faae bort Krop- pen af Troldet, og saa gav han sig paa Veien den anden Morgen. Det var langt til Slot-