Side:Erindringer fra et halvt Aarhundredes Vandreliv.djvu/98

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


88 mangeaarig Storting‘sm“and,i Tyve- og Trediveaarene en af de mest bekjendte Deltagere i norsk Politik. Det var den gamle, grundlovskonservative Liberal- isme, som raadede i dette Hus. Med den fik jeg her den livligste Kontakt. Alt virkelig liberalt, som var oppe i Ti- den, blev her sat høit. Provsten be- undrede fremforalt Cavour. En Morgen bragte Posten Bud- skabet om hans Død. Ved Frokost- bordet modtog Provsten mig med Udraabet: «Euro- pas største Mand er borte», og han ’ talte varme Ord om rødt 1so2, c1øc1 1ssv. den H8dCIÌ8än8Ue og hans store Værk. Provst Holtermann var en fordomsfri Theolog. Han vilde i Theologien ikke forkjætre nogen, og til en Tid, da der lød en stærkt- nedsættende Dom over de gamle Rationalister, vovede han at Sige, at de Var dog ikke saa rent gale, som de nu skildredes. Der er ogsaa en Side ved hans Virksomhed, som PROVST P. Cl-IR. T. I–lOLTERMANN Sog11epræst til Opdal