Side:Erindringer fra et halvt Aarhundredes Vandreliv.djvu/59

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


49 Oplevelse, og siden hvilede man helst paa de Laur4 bær og paa de Minder, som denne havde bragt. Men –der var dog ogsaa de, som kom hyppigere igjen, og som blev personlige Venner med Fjeld- folket. Mellem disse fandt jeg tidlig min Plads, med mange,. hvis Navn er velkjendte Vi levede Fjeldets Liv i de korte Sommerens Uger og fik Minder, som holdt os fast hele den følgende Vinter og saa igjen blev fornyet, naar Høisommeren atter var inde. Skulde jeg nævne alle dem, jeg har truf- fet i Fjeldet, saa blev det en lang Liste paa Navne, som nu kjendes af alle og som længe vil mindes. I Sommeren 1909 har Navnet Armauer Hansen ofte været hørt.– For 4O–50 Aar siden hørte han til Fjeldvandreme. Hans yngre,Broder, Doktor Klaus Hanssen foretog i 1859 en Vandring i Lærdals- og Aurlandsfjeldene og er saaledes ligeledes iaar en Ju- bilant. Frits Hansen var ligeledes blandt disse Van- drere, som Otto Sinding og mange flere. Ole Røiseim var som* den gjæveste i den talrige Skare, som vi traf i Fjeldet. Jeg.hørte første Gang om ham i 1858, – eller rettere jeg læste om ham. En Turist havde da foretaget Reisen fra Lom til Gjende. Under-veis havde han hørt nogle Røver- historier om Røiseim’en, og disse havde han atter ladet udgaa iTrykken, idet han bagefter skrev en Bog om denne og andre Som1nerture. I syv Aar gik jeg siden og bar paa dette Indtryk af Manden, indtil jeg i; 1865 tilfældigvis kom .til at gjøre hans Bekjendtskab. Den Gang skrev ogsaa jeg lidt om 4 – Yngvar Xielsen: Ertndrl11ger.