Side:Erindringer fra et halvt Aarhundredes Vandreliv.djvu/156

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestVIl. I FLAAMSDALEN 1864 0G 1882.A aret 1864 var et af mine store Vandreaar. Først vandrede jeg i Juli med to Venner gjennem Valdres, gik over Jostedalsbræen til Stryn og senere over Molde gjennem Romsdalen til Dombaas. Saa drog jeg alene over Dovrefjeld og Opdal til Trond- hjem. Et Stykke af Veien reiste jeg sammen med en ung Skuespiller, Andersen, som søgte eller havde faaet Engagement i Trondhjem, og som nu forkor- tede mig Reisen ved sine lystige Historier fra Teater- Iivet. Vi skiltes ad iTrondhjem. Paa Amtmandsgaarden Sund i Indherred mødte jeg min Fader hos hans Fætter, Amtmand Wessel Berg, og fulgte ham saa til Bergen.,Derpaa drog min Fader paa Inspektion af Telegraflinierne fra Voss til Valdres og tog mig med. Vi kom til Voss og reiste derefter op Raundalen til Almenningen. Skjønt der her ikke var mange BekvemmeIigheder at finde, lagde vi os dog til Ro for Natten og tog