Side:Erindringer fra et halvt Aarhundredes Vandreliv.djvu/110

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest1OO Reipas, den Gaard i Alten, hvor Hertugen af Roxburghe havde sit Hovedkvarter. Honeywood var i Øieblik- ket den, som her maatte repræsentere, da Hertugen var reist længe- re op over Dal- føret og laa og fi- skede paa San- dia. De franske Herrer havde i Mellemtiden hørt meget tale om denne for- nemme Hertug, dervarVen med alle i Finmar- ken. De længte- des efteratfaase Monsieur le duc. Honeywood indbød de1n, min Fader og mig, til at spise De tre, Side 98 omtalte franske Herrer Veddethertuge- Baron DE ROCl-lETAlLLÉ staar bag H e Taffel Det Bc1–(1c1, Bal’OI1 NORBERT DE MoNT1GNY g “ den skjæggede tilhøire. blev en ny) f0r’ nøielig 0ple- velSe. Vi var alle budne til at komme tidIig. Honey- wood modtog sine og HertugenS Gjæster i fuldt Sportsudstyr og forklarede samtidig, at vi nok skulde faa en god Diner, men at vi ogsaa maatte arbeide t

S ,V l