Side:Erindringer fra et halvt Aarhundredes Vandreliv.djvu/105

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


95 Bulwers og Disraelis Ro1naner, som før havde væ- ret de fremherskende mellem de britiske Reisende i Norge. Nu kom Dickens med Pickwickianerne for at se paa os og vort Fædreland. Havde de billige Færder til Norge været opfundne før, havde vi kunnet gjøre Regning paa at læse om dem i denne Forfatters Bøger. Han havde nok da givet Skildringer af Livet ombord ide flydende Hoteller, hvordan det arter sig. Tidligere derimod var vi væsentlig henvist til at se Modellerne fra LondonS høiere Selskabsliv, fra de elegantere og rigere Sam- fundslag, fra Universitetskredsene og hvad der stod dem nær, fra det store Fo1–retningsliv. Men nu er der kommet uendelig større Kredse til, – et Bil- lede af den store Forandring, som i Mellemtiden er foregaaet og fremdeles holder paa at foregaa. I England som i alle andre Lande er en Reise ble- ven en mere dagligdags Ting, ogsaa der er Reise- livet blevet demokratiSeret. Men dermed følger ogsaa, at Reisen og det rei- sende Publiku1n har forandret sin Karakter. Det er dette, som jeg har tænkt at udtrykke ved Nav- nene Bulwer og Disraeli contra“ Dickens. De store Følger af engelske Turister, som nu drager langs vor Vestkyst, reiser paa begrænset Tid. De skal do Nor-u)ag paa fjorten Dage, kanske paa tre Uger, og de har reist ud, fordi de er lokket ved et Aver- tissement. . Anderledes var det før. En Reise til Norge var da for en Beboer af de britiske Øer en alvorlig