Side:Edda-kvæde, Gudekvæde.djvu/74

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

66 vide (Vida, Snaasen). — Sokin, av søkja (Sokna, Lærdal, Ringe rike, Gauldal). — Eikin (Eika?, Sogn, Eiker, S. upplandi). — Sval, den kalde (kann-hende i ymse elvenamn i Norig). — Gunn-tro (Tro, renne, elvenamn mange stadir). — Fjorm, den hastige (Trondh , Agd., Rog). — Fimbiil-tul, den store mul laren. — flin (Tyskland). — Rennande (Renna mange stadir). — Gipul og Gopiil, den som gapar (Gipa, Vald.) — Geirviniul, den som tumlar med spjot. — Tyn (sml. Tyne i Bretland). — Toll (Toll-aa, Nordl.). — Holl, den som hallar. — Giinn-torin, den som er djerv i strid. 28. Vina = Dvina. — Tjod-niuna, av nema (sml. Nume dal). — Nyt og Naut, av njota. — Komi, den raske (Nannar aanæ, Vestf.; Nannestad, Rom.) . — Slid, den leide (Slidre, Vald.; Sli-vatn, Sunnin.). — Sylg, den svelgjande (Svelgjande, Voss, Tel., Austf; Solg?, Vaagé). - Ylg, ulv (Ylgja, Vald.). — Vil, vonløyse — Von (Folddal, Gauldal). — Gjoil, den brusande; yyir ho gjeng Gjallar-brui (Gjellestad, Austf.; Gjellebekk, Lier; Gjelldal, Vanse). — Leipt, den som glimtar. 29. Korint, elles det gamle namne paa Karm-øyi. — Kjer laug, laug i kjer; el vi syd vel som varmt laug, naar Tor vassar ho (Kjær-sund, Austf.) — Aasbrni, Biv-rost, stend i loge, naar Tor fer fram, difor maa han vasse elvane (sameleis vassar Herakles ofte elvar). Vér-bogen er kalla ei bru iei gaate fraa Tel.: Der gjeng'e ei bru ivi ei aa, inkje er ho roti, inkje er ho raa, inkje er ho gangandes, hoggandes paa. Yggdrasils ask. Den eldre tydingi (S. Bugge) er slik: Tree heiter Ygg-drasil, Yggs (Odins) hest, og hev dette namne fordi Odin rid i det, aa kalle, med di han heng i tree (Haava maal 138). Sml. talemaaten ride Odins hest' = verte hengd. H. Schuck tyder Ygg-drasil beintfram skråckhesten", fraa det fyrste eit namn paa Odin, og seinare paa tree, som ofra hestar vart hengde i. Sidan sa folk ura den som vart hengd i tree, at han reid den øgjelege hesten. Det karm vera tvil um kva den eldste formi er. Den beste handskrifti skriv i v. 32 Yggdrases ask. Og dette er kanskje den upphavlege formi. Ygg er Odin. Drase maa vera likt trase, som Vavtrudnes maal brukar til aa gjera namn lenger med, so det fell betre i verse (Liv, Livtrase v. 45; Mog, Mogtrase v. 49). Yggdrase skulde daa vera namn paa Odin. Drasil tyder hest; og Ygg drase vart gjord til Ygg-drasil for di ein tenkte seg Odin som hest (sjaa namne Jaalk v. 49). Yggdrasils ask tyder daa Odins ask, den same som i v. 25 vert kalla Lærad, tun-tree ved Val hall. Yggdrasil er i Svipdagsmaal namn paa ein dverg. 30. Hestenamn. Glad, straalande, er etter Snorre den same som Skinfakse. — Gylle, den som forgyller. — Gler, glansande — Skeid-brime, han som fer yvir skeide lik ein eld. — Silvrin-topp, sylv-topp. — Sine, den som hev sterke