Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/690

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
668
Haakon Magnusſøn.

25 Spdlr.; en Oxe regnedes ſom to Køer. En Heſt regnedes tidligere omtrent ligt med en Ko; paa denne Tid torde den vel have været noget dyrere. Den almindelige Priis paa Smør var 1 Mk. brendt for 9 Lauper eller 27 Spann. 5 Vetter ( Skippund) Korn (Byg) anſaaes at ſvare i Priis til en gild Ko[1]. I 1282 ſattes der i Bergen en Taxt for flere Slags Varer baade indenlandſke og udenlandſke, Levnetsmidler og Haandverker-Arbejde, der afgiver en ret god Maaleſtok for Varepriſerne paa den Tid, da nemlig de her foreſkrevne maa anſees for holdende Middelvejen mellem altfor opſkruet og altfor ringe Betaling[2]. Naar et Deker Huder gjaldt 3 eller 4 Mkr., ſkulde de bedſte Nautſkinds Hoſer koſte 2 Ører, Kvindeſtøvler 1 Øre, Mandsſko Øre; de bedſte Bukkeſkinds Hoſer 2, Kvindeſtøvler 1 Øre, Mandsſko Ører. For at gjøre en Kappe med to Ermer ſkulde Skræderen tage 12 Penninger vejet; Smedene ſkulde tage 5 Ører for den bedſte Staalhue, 2 Ører for en Boløxe der vejede 10 Merker, og 2 Øre for den bedſte Skogøxe. Skjoldmagerne ſkulde tage 2 Ører for et Korsſkjold og 3 Ører for et rødt Skjold; en Barbeer 1 Pening vejet for Aareladning, Skrædere ſkulde tage 1 Øre Sølv for at gjøre en Kjortel og „Syrkot“, men Øre for at gjøre en norſk Kjortel. Det bedſte Par Handſker ſkulde koſte 15 Peninger vejet, almindelige Handſker Ertog. 1 Mk. Bly 3 Peninger vejet, 1 Mk. Liin 8 Peninger vejet; en Bolle Øl ſkulde koſte 15 Peninger vejet. Da det maa anſees ſom viſt, at der her i denne Taxt overalt regnes efter vejede Merker, Ører og Peninger, af hvilke der nu gik tre paa en Mk. brendt, maa man, for at beregne Priſerne efter vore Penge, førſt anſætte dem efter Mkr. brendt, eller til en Trediedeel af de her angivne Summer[3]; altſaa Kvindeſtøvler Øre, en Staalhue 1 Øre, et rødt Skjold 1 Øre, en bedre Kjortel Øre, 1 Mk. Liin 2 Peninge, o. ſ. v., og derpaa tage hver af de ſaaledes reducerede Summer tidobbelt, hvilket giver f. Ex. 3 Spdlr. for et Par almindelige Kvindeſtøvler, 16 Sp. for en Staalhue, 10 Spd. for et rødt

  1. Om dette ſe iſær Dipl. Norv. II. No. 67, 82. I det førſte ſættes 4 glide Køer, et Deker af glide Huder eller 9 Lauper Smør = 1 Mk. brendt; i det ſidſte ligeledes et Deker Huder eller 9 Lauper = 1 Mk. Endvidere Dipl. Norv. IV. 117, hvor 5 Vetter Korn ſættes = 1 Ko, 7 Spann Smør (altſaa 2⅓ Lauper) = een Ko (da 4 Køer ſkulde ſvare til een Mk. brendt, eller 9 Lauper, bliver her Koens Verdi lidt højere end ſedvanligt, 4 Køer komme nemlig til at ſvare til 9⅓ L.); 1 Øxe = 2 Køer.
  2. Norges gl. Love III. S. 12, No. 2.
  3. Dette ſeer man deraf at et Deker Huder, der egentlig ſkulde gjelde 1 Mkr. brendt, her beregnedes til 3 eller 4 Mkr., og at dette endog ſættes ſom Maaleſtokken.