Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/689

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
667
Gangbare Priſer for Varer og Arbejde.

rede er viiſt, efter Landſkylden, ſaaat endog ved Gaardes Deling hver Part udtrykkeligt blev ſat til en vis Landſkyld og Leding. Om de forſkjellige Maader, hvorpaa Jordſkylden angaves i de forſkjellige Egne af Norge, ſaaat man endog ſedvanligviis af Jordſkylds-Betegnelſen kan ſee, i hvilken Deel af Landet en Gaard var beliggende, er der ovenfor talt[1]. Det er ogſaa et Tegn paa Leiglendingsvæſenets Almindelighed, at Landſkylden var meget høj i Forhold til Jordegodſets Størrelſe og Verdi. For en Marks Bool ſynes man at have givet mellem 10—16 Mark reent Sølv[2]; Afgiften var ſaaledes omtrent af Verdien eller noget over 7 Procent, og der maa følgelig have været megen Rift om at faa Bygſel paa en Gaard. Derimod var den Betaling, der gaves for Jordegods, ſom ſolgtes, uforholdsmæsſig liden; 15 Mark Sølv vilde i vore Penge omtrent ſvare til 1500 Spdlr., og dette vilde være ringe Betaling for et Markebool, der paa det nærmeſte ſvarer til 6 Skylddalere (2400 Spdlrs. Verdi) efter den ſidſte Matrikul.

Priſerne vare ellers paa de Tider fremdeles høje i Sammenligning med ſenere, det vil ſige naar man tager behørigt Henſyn til Pengenes daværende Betydning, idet man nemlig paa det nærmeſte kan regne en Øre brendt Sølv (det vil ſige to Lod fiint Sølv, der altſaa ſtrengt taget ſkulde udgjøre lidt over 1 Spdlr.) for ſaameget ſom 12 Spdlr. i vore Penge, og en Mark eller 8 Øre, (der ſtrengt taget kun ſkulde være 8 à 9 Spdlr.) for ſvarende til 100 Spdlr. Den ſedvanlige Priis paa en Ko var 2 Ører eller Fjerdeparten af en Mk. brendt, altſaa henved

  1. S. o. IV. 1. S. 510.
  2. Ved Fru Katharine Ivarsdatters Proventcontract beſtemtes det at Hr. Gaut Gautsſøn ſkulde kunne indløſe det omhandlede Jordegods for 14 Ører brendt (1¾ Mk.) hvert Mmbool; da 9 Lauper anſættes lige med 1 Mk. brendt, bliver følgelig 9 Mmb. = 1 Mkebool, altſaa Priſen paa dette 15¾ Mkr. I 1313 ſolgtes 3½ Mmb. i Nordfjord for 2½ Mk. brendt og 6 Kyrlag (Køers Verd); da 4 gilde Køer regnedes for 1 Mk. brendt, bliver dette tilſammen 4 Mkr. brendt, altſaa 117 Mk. for hvert Mmb., ɔ: 102724 for hvert Mkbool. I 1309 byttedes 5 Øres Bool i Thumn i Borgeſysſel ſamt et Mellemlag af 12 gamle Mkr. mod 12 Øresbool i Rudſtad i Aas Sogn; dette giver 12 Mkr. for 7 Øresbool, eller. 1357 Mkr. for 1 Mks. Bool (Dipl. Norv. II. 98). I 1312 kjøbte Hr. Snare Aslaksſøn 3 Mmb. og 1 Spannsleje, altſaa 3⅓ Mmb. i en Gaard i Lyngdal for 11½ Ko, altſaa 278 Mk. brendt, hvilket giver ikke fuldt 1 Mk. for hvert Mmb. og ſaaledes heller ikke fuldt 9 Mkr. brendt for 1 Mks. Bool; men det er vel at merke, at han allerede, ſom det lader til, havde forſtrakt dem det meſte af Kjøbeſummen, og at han derhos var Sysſelmand i Egnen. I 1319 nævnes Priſen paa 5 Øres Bool i Undreim nordenfor Tunsberg at være 5 Mkr. hvert Øresbool, altſaa 40 Mkr. hvert Markebool, men da der ej tilføjes Mkr. brendt, maa man antage dette for at være courante gilde Mark, hvoraf 3 gik paa een Mk. brendt; Priſen bliver ſaaledes 13⅓ Mk. for hvert Markebool.