Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/581

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
559
1313. Endelig Fred til Helſingborg.

Oprør, førend Kongen endnu havde ſamlet tilſtrækkelige Stridskræfter mod dem. Nikolas Brokk, Nikolas Laurentsſøn o. fl. ophidſede, ſiges der, Bønderne i Jylland, ſaa at de negtede at betale Skat og Landgilde. Kongen ſendte ſin Drottſete Nikolas Olafsſøn mod dem med nogle Hofmænd, men Bønderne angrebe og ſloge dem paa Flugten ved Kolding og fældte mange af dem[1]. Saaledes var der allerede flydt Blod, og Jylland var i aabenbart Oprør. Under disſe Omſtændigheder begriber man let, at Kong Erik kunde ønſke at bringe Sagen med de ſvenſke Hertuger og Kong Haakon ganſke paa det Rene og ſikre ſig ſtadig Fred fra den Side, førend han drog over til Jylland for at dæmpe Oprøret. Der aftaltes en ny Congres i Helſingborg mellem alle tre Konger, de ſvenſke Hertuger, Hertug Chriſtopher og Nikolas af Werle til Midten af førſtkommende Juni, og denne Congres maa allerede have været berammet tidligt om Vaaren, da vi ſee at Kong Haakon, der ſynes at have tilbragt Julen i Viken, var i Nidaroos i April og førſt i Mai[2], og derfra maa have rejſt til Søs langs Kyſten lige til Mødet, ſiden vi den 10de Juni endnu finde ham ved Agvaldsnes[3] og derimod i det mindſte een Dag før den 19de Juni i Helſingborg, thi paa denne Dag ſluttedes Freden. Indbydelſen til Kong Haakon om at komme til Congresſen maa ſaaledes være indløben og hans Tilſagn derom givet førend han rejſte til Nidaroos, altſaa maaſke i Marts Maaned, ved hvilken Tid vi ogſaa ſee at Danekongen lod flere af Rigets Biſkopper udſtede Forſikringsbreve, hvorved de lovede ham ſin troe Tjeneſte; et Tegn paa, at de jydſke Anliggender da begyndte at blive betænkelige. Nikolas af Werle var allerede kommen til Helſingborg før den 13de Juni, thi da udſtedte han et Brev om ej at ville bortgifte ſin Datter Sophia, hvis Haand nu var bleven fri, uden Kong Eriks Vilje[4]. Hertug Erik var da undervejs, i Marſtrand, hvor han ſamme Dag gav Indbyggerne af Kampen nye Handelsfriheder[5]. Om Underhandlingerne paa Congresſen

  1. Langebek Scr. r. Dan. III. 283. Huitfeld S. 367.
  2. Dette ſees deels af Kongens egne Breve, daterede 9de, 16de og 21de April (Dipl. Norv. II. 117, I. 137, II. 118) ſamt 2den Mai (ſſteds IV. 101, 102) alle fra Nidaroos, deels af et Brev af 5te April, udſtedt i Kongsgaarden i Nidaroos af Bjarne Audunsſøn og Hauk Erlendsſøn, der hørte til Kongens Raad, m. fl., og hvis Nærværelſe i Nidaroos viſer at Kongen ſelv maa have været tilſtede (Dipl. Norv, II. 116), ſamt endelig af et Brev, udſtedt i Nidaroos den 22de April 1313 (ſſteds III. 99) blandt andre af Kongens Læge Raimund Calmeta og en Capellan hos Junker Nikolas Jakobsſøn af Halland, hvilken ſidſte ſaaledes maa have været med i Nidaroos.
  3. Norges gl. L. III. No. 37, S. 105.
  4. Huitfeld S. 364.
  5. Dipl. Sv. No. 1928.