Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/582

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
560
Haakon Magnusſøn.

vides for øvrigt intet, men Fredstractaten ſelv, der beſegledes paa før nævnte Dag (Tirsdag efter Trinitatis-Ugen, altſaa 19de Juni), indeholder følgende Artikler:

1. Der ſkal være evig Fred mellem alle tre Riger.

2. Til Erſtatning for den Tort, de ſvenſke Hertuger have tilføjet Danekongen, hans Broder og Nikolas af Werle, fordi Hertug Erik ej tog dennes Datter til Egte, ſkal Hertugen betale Kong Erik 4000 Mkr. kølnſk, og Nikolas af Werle det Halve; Udbetalingerne ſkulle ſkee ſaaledes, at førſtkommende St. Nikolai Dag (6te December) ſkal Kongen kunne hæve 2000 Mkr. i Falkenberg, Nikolas 1000 Mkr. i Lübeck, ſamt de næſte 2000 og 1000 Mkr. den følgende St. Mortensdag (11te November), ligeledes i Falkenberg og Lübeck; i manglende Fald ſkal en af Hertugerne med 30 Riddere lægge ſig ind til Maning (obstagium) i Stockholm. Fremdeles ſkulle begge de ſvenſke Hertuger med 100 Riddere og Svenne ſverge en Eed, at Hertug Erik ikke af nogen uhæderlig Aarſag har forladt Jomfru Sophia eller hendes Fader og Morbrødre til Spot, men alene fordi han ifølge Guds Lov ej maatte have hende[1]. (Heraf

  1. Maaden, hvorpaa Hertug Erik og Sophia vare beſlægtede med hinanden, findes ingenſteds angivet, og man maa derfor her tildeels gjette ſig frem. Aabenbart er det, at Slægtſkabet maa have beſtaaet deri, at Eriks Moder, Enkedronning Helvig af Holſten, har været nær beſlægtet med det meklenburg-werleſke Huus, thi derfor optræder ogſaa Grev Gerhard H. af Holſten paa en Maade ſom hendes Verge. Nu heder det i Hübners geneal. Tabeller, uviſt med hvad Hjemmel, at Gerhard I. af Holſten († 1281) var gift med Rim eller Richiza, en Datter af Nikolas den yngre af Werle, den ſamme, ſom her ovenfor omtales, Sophias Fader. Dette ſees nu viſtnok ved førſte Øjekaſt at være urigtigt, da denne Nikolas neppe engang var fød, eller i alle Fald kun et Barn, da Gerhard døde. Men hvis man antager, at hiin Rim var en Datter af Nikolas den ældre af Werle-Güſtrow, der døde 1275, bliver ej alene Chronologien rigtig, men Slægtſkabet mellem Erik og Sophia godtgjort, thi Dronning Helvig, Hertug Eriks Moder, bliver da Syſterdatter af Johan af Werle, Nikolas’s Fader, og Erik ſelv Nærſyſkendebarn til Sophia, ganſke ſaaledes ſom Magnus Byrgesſøn var Nærſyſkendebarn til Ingebjørg. Nu er det vel ſaa, at Hübner ofte fejler betydeligt, og navnlig i de holſtenſke Slægttavler, men hans Fejl kommer mere af Mangel paa Kilder og paa Kritik, end af Mangel paa Flid og Grundighed; naar han ſkriver, at Gerhard I. var gift med en Sira Nikolasdatter af Werle, kan man være temmelig vis paa, at han har fundet dette etſteds omtalt, men at han alene har forvexlet den ældre Nikolas med den yngre, da det nemlig af det foranførte er klart, at naar der her er Tale om nogen Nikolas, kan der alene være Tale om den ældre. Jeg ſkulde derfor være meget tilbøjelig til at antage denne Angivelſe for rigtig, kun ſaaledes at Nikolas den ældre ſættes ind i Stedet for den yngre. Vel heder det i Chriſtiani Geſch. Schlesw. Holſteins III. 59, at Gerhard I’s Huſtru var efter Nogles Sigende Adelheid af Werſeburg, Werteburg eller Warenberg, efter Andres Luitgard, Datter af den meklenburgſke Fyrſte Johannes