Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/523

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
501
1308. Krig med Hertug Erik. Baahuus Slot bygget.

Norges Konge igjen Biſkoppen af Roskildes, ſaaledes at endog Bannsſtraf kan anvendes imod dem, indtil Mangelen er rettet.

12. Danekongen lover, at Kong Byrge ſkal ſkaffe pavelig Dispenſation til Giftermaalet mellem Junker Magnus og den norſke Konges Datter[1].

103. Krig mellem Kong Haakon og Hertug Erik. Fredsſlutning mellem Norge og Danmark i Kjøbenhavn.


Da Overeenskomſten var ſluttet og den venſkabelige Forbindelſe med Danmark ſaaledes indledet paa det bedſte, ſamlede Kong Haakon en temmelig betydelig Styrke og drog ned til Kongehelle, for med Magt at tage Ragnhildarholms Slot tilbage. Det maa have været ſidſt i September, thi endnu over Midten af denne Maaned var Kongen i Oslo[2]. Men Hertug Erik havde ſørget ſaa godt for dets Udruſtning, at Kongen ikke kunde vinde det, uagtet han laa der i ſamfulde fem Uger[3]. Men nu gav Grev Jakob ham det Raad at anlægge et andet Slot længere oppe i Elven, paa den oftere omtalte, ſom Halvfylkesthingsplads benyttede lille Ø Elvebakken eller Baagaholmen, ſaa kaldet efter Gaarden Baage paa Nordſiden af Elven, og beliggende ikke langt fra det Sted, hvor Elven, kommende nordenfra, deler ſig i de to Arme, der omgive Hiſingen, altſaa paa et Sted, hvorfra man endnu langt bedre kunde beherſke Elven, end fra Ragnhildarholmen[4]. Det er beſynderligt nok, at man ikke for havde fundet paa dette; nu indſaa Kongen ſtrax, hvor nyttigt det var, og lod i Haſt opbygge en Borg af Træ, over hvilken han ſatte Grev Jakob til Befalingsmand. Dette var Begyndelſen til det ſiden ſaa berømte Baagahuus eller Baahuus Slot, ſom det efter Øen og Gaarden, paa hvis Grund det anlagdes, blev kaldet. Det var tydeligt nok Kongens Henſigt at gjøre det ſterkere og opføre det af Steen, men nu gjaldt det at ſkynde ſig, og derfor byggedes det for det førſte af Træ, formodentlig ſom en Klynge af Blokhuſe. Og at det allerede ſom ſaadant gjorde de Hertugelige betydeligt Afbrek,

  1. Huitfeld S. 343 Dipl. Sv. No. 1628. Tractaten er her dateret 1ſte Juli 1309, men at der her maa være indløbet en Fejltagelſe, vil nedenfor blive viiſt.
  2. Den 15de eller 22de September bekræftede han i Oslo Stralſundernes Friheder, ſe Fabricius Urkunden zur Geſch. Rügens CCCLXXVII.
  3. Disſe fem Uger have vel været fra Begyndelſen af October til ud i November.
  4. Om Baage (og dets Dele, Skyr-Baage, Kalfs-Baage), ſe Norſkt Tidsſkr. IV. 293 flg.; ligeledes om Baagaſtrømmen ſe ovf. IV. 1. S. 658.