Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/522

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
500
Haakon Magnusſøn.

Hereders Mænd, dog ſaaledes at de om Danekongens Faders Drab Overbeviiſte, deres Arvinger og Tilhængere ej maa ſamle ſig der, hvorimod den danſke Konge troligen og af al Magt ſkal hjelpe Norges Konge til at ſelve Herederne og de derværende Slotte gjenvindes ham til Haande.

6. Paa Kong Haakons Forbøn indrømmer Danekongen af ſær Naade, at de ni om at være ſkyldige i hans Faders Drab overbeviiſte Mænds Huſtruer og Børn, ſaavel ſom ſamme ni Mænds Tilhængere og deres Børn, hvilke vitterligen til Straf for deres Forbrydelſer havde miſtet ſit Gods, førend de aflagde Hylding til Norges Konge, ſkulle faa nyde og bruge ſit mødrene Gods men ej mere; men alle deres øvrige Tilhængere og deres Huſtruer og Børn, der endnu ej havde miſtet ſine Ejendomme, førend de kom til Norge og gik i den norſke Konges Tjeneſte, ſkulle kunne blive i Riget og nyde og bruge baade ſit fedrene og ſit mødrene Gods, dog kun for ſaa vidt de ſtille Kongen antagelig Caution; de øvrige ſkulle ſælge ſine Ejendomme og med de indløſte Penge begive ſig ud af Riget. Lige ſaa ſkulle de ni Lovfældtes Huſtruer og Børn altid være udenfor Danmark og inden tre Aar have ſolgt de Ejendomme, de ifølge det foranførte faa beholde. Med Henſyn til de øvrige forbeholder Kongen af Danmark ſig at beſtemme efter ſin Vilje og Naade, hvo af dem der ſkulle faa blive i Riget med ſine Ejendomme, hvo der ſkulle opholde ſig udenfor Riget, men dog oppebære Indtægterne af Ejendommene, og hvo der endelig ſtedſe ſkulle være udenlands og ſælge ſine Ejendomme.

7. Kong Erik tillader, at naar der videre ſkal forhandles mellem ham og Norges Konge (ſe nedenfor Art. 10), ſkal Grev Jakob kunne viſe ſig for ham tilligemed denne.

8. For at der intet Tviſte-Emne ſkal være tilbage, vil Norges Konge gjøre fuldſtændigt Afkald paa ſine mødrene Ejendomme, hvorom der hidtil ſaa hyppigt har været ſtredet, hvor ſom helſt de maatte være beliggende i Danmark, ſaaſnart han har modtaget de fire ovennævnte Hereder i Halland.

9. Kong Erik lover at afſtaa til Hr. Erik Valdemarsſøn alt dennes mødrene Gods i Danmark, hvor han ſkjelligen kan paaviſe det at være beliggende.

10. Det beſtemmes endvidere, at Norges Konge og Danekongen førſtkommende St. Barnabæ Dag (11te Juni 1309) perſonligen ſkulle komme ſammen ved Iſefjorden i Sjæland for at bringe alt det her omhandlede i Udførelſe.

11. Til deſto ſikrere Overholdelſe af disſe Puncter underkaſter Danekongen ſig i Overtrædelſes-Tilfælde Biſkoppen af Oslos Dom, og