Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/48

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
26
Erik Magnusſøn.

ſikkert og trygt opholde ſig med ſine Folk og de ovennævnte Penge, indtil Brylluppet holdtes. Den norſke Konge og Regjeringsherrerne ſkulde paaſee, at hun bevogtedes ſikkert, ſaa at Kongen i den Tid ingen upasſende Omgang havde med hende.

7. Døde Kong Erik efter Brylluppet, ſkulde Margrete nyde hele Morgengaven udeelt for det løbende Aar, og ſaa fremdeles; nemlig, hvis hun vilde reſidere i Norge, Landſkylden af de 1400 Markebool, men hvis hun vilde bo udenfor Norge, 1400 Mkr. i rede Penge af Kongens Fehirdſle, der aarlig kunde hæves i Bergen, ſaaledes at hun ſkulde have Valget, enten hun ved en Ombudsmand vilde oppebære hiin Landſkyld til de i Norge ſædvanlige Terminer, eller lade Pengene hver Pintſefeſt hæves i Bergen. Dog ſkulde hun, hvis ordentlig Betaling i ſidſte Tilfælde ikke ſkede, kunne holde ſig til de hende anviſte Landejendomme, ligeſom hun desforuden, hvis hun forblev i Landet, ſkulde have og nyde alt, hvad en Enkedronning ifølge Landets Lov og Sedvane kunde fordre. Endvidere ſkulde hun inden to Aar efter Kongens Død faa Halvdelen at ſin Medgift tilbagebetalt i to Terminer, hver Gang den 1ſte Auguſt enten i Norge eller ved Berwick. Døde Margrete før Erik, ſkulde Morgengaven falde tilbage til Kongen. Den førſte Halvdeel af Medgiften (altſaa hvad der forfaldt i 1281 og 1282) ſkulde i ethvert Tilfælde udredes til Kong Erik, undtagen hvis han, naar han blev myndig, brød Egteſkabsløftet; den anden Halvdeel, eller de i dens Sted udlagte ſkotſke Jordegodſer, ſkulde, hvis Margrete døde, i ethvert Tilfælde tilhøre hendes Børn, om hun havde nogen, men døde hun uden Børn, ſkulde denne anden Halvdeel af Medgiften falde tilbage til den ſkotſke Konge og dennes Arvinger. Døde Kong Erik før Brylluppet, ſkulde Margrete tilligemed de Penge, hun havde medbragt, frit og ubind ret paa Kong Erik og Regjeringsherrernes Bekoſtning føres tilbage til Skotland; ligeledes ſkulde hun, hvis Egteſkabet opløſtes efter Brylluppet, i ethvert Tilfælde, undtagen hvis hiin var frugtſommelig, kunne vende tilbage. Men døde hun før Brylluppet, ſkulde hele den af hende ſom Medgift medtagne Sum tilbagebetales Skotlands Konge ved Berwick. Al den Skade, ſom Medgiften ved den her omhandlede Frem- og Tilbageflytning kunde lide, ſkulde bæres halvt af begge Parter.

8. Døde Skotlands Konge uden at efterlade egte Søn eller egte Søns egte Afkom, men Margrete havde Børn med Norges Konge, ſkulde hun og hendes Børn arve Skotlands Konge og hans Børn, ſaavel i Kongedømmet ſom hans øvrige Ejendomme; havde hun ingen Børn, ſkulde hun ſelv arve ham, efter Skotlands Love og Sedvaner; ligeſom ogſaa Skotlands Konge i Almindelighed ſamtykkede i, at Margrete og alle hendes Deſcendenter ſkulde frit ſtedes til al Arv og alle