Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/475

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
453
1307. Hertug Chriſtopher forlenet med Søndre-Halland og Samsø.

indgik et Forbund med Sverdridderne i Lifland til Selvforſvar, ſom det heed, mod Rusſer og Littauer, men dog egentlig for at tilkjendegive, at de ej ſkjøttede om at have Chriſtopher til Herre[1]. Kongen tilbagekaldte ogſaa Forleningen[2] og affandt ſig kort efter med Chriſtopher, idet han, formodentlig i Januar 1307, maaſkee netop medens han opholdt ſig i Søndre-Halland umiddelbart før Toget til Sverige[3], forlenede ham med dette Landſkab ſaavel ſom Samsø arveligt i hans mandlige Linje, med al kongelig Rettighed, mod en aarlig Afgift af 1000 Mkr. ſkaanſk, og naturligviis mod den ſedvanlige Forpligtelſe, at gjøre Krigstjeneſte efter Udbud og ikke at indlade ſig i Forbund med fremmede Magter til Kongens Skade. Det er næſten ubegribeligt, hvorledes Kong Erik kunde vove at betro en ſaa upaalidelig Perſon, ſom Chriſtopher, et ſaa vigtigt Grændſelandſkab, og navnlig i denne Tid, da en farlig Krig paa disſe ſelvſamme Kanter ſtod for Døren, ſaameget mere ſom Chriſtopher ved ſit Egteſkab med Euphemia, Datter af den vendiſke Hertug Bugiſlav og ligeſom Dronning Euphemia Datterdatter af den gamle i 1302 afdøde Fyrſt Vitſlav, var dragen ind i den mod Kong Erik uvenligt ſtemte Familiekreds, hvortil baade Kong Haakon og Hertug Valdemar i Jylland hørte. Viſtnok udſtedte Chriſtopher en Gjenforpligtelſe, for hvilken ogſaa hans Svigerfader Hertug Bugiſlav ſaavel ſom andre af hans Huſtrues og hans egne Frænder, Fyrſt Vitſlav, Nikolas af Werle, Henrik af Mecklenburg, Hertug Valdemar af Jylland, Markgreverne af Brandenburg, Grev Gerhard af Holſteen, Biſkopperne og de Fornemſte i Riget gik i Borgen, at han ikke ſkulde indlade ſig i aabenbare eller hemmelige Stemplinger imod Kongens Liv, Sikkerhed og

  1. Suhm XI. S. 471—475.
  2. At dette var ſkeet den 26de Marts 1306, ſees af de eſtlandſke Adelsmænds den Dag udſtedte Brev umiddelbart til Kongen, trykt hos Suhm XI. 898.
  3. Huitfeld, ſom har haft Originalen baade af Forleningsbrevet og af Hertugens Gjenbrev og ſom meddeler Uddrag deraf, har dog hverken anført Udſtedelſens Dag eller Sted; da Brevene nu forlængſt ere tabte, kan disſe ſaaledes ej angives. Men at det maa have været førend Chriſtopher ſom Hertug af Halland og Samsø ſluttede Forbundet med Hertugerne til Mothorp 6te Mai 1307, er ligefrem; og da Hertugen i ſit Gjenbrev omtaler en Udleverelſe af Brevſkaber ſom ſkullende finde Sted dominica circumdederunt, d. e. Søndag Septuageſima, der i 1307 faldt paa 22de Januar, ſkulde man visſelig formode, at Udſtedelſen falder nogen Tid før, hvis ellers ikke Septuageſima 1308 menes, hvilket dog er lidet troligt. Da nu ſlige Forleninger og Forfremmelſer juſt plejede at finde Sted paa ſtørre Feſtdage, helſt ved Juletider, og da Kongen nok for Indmarſchen i Sverige kunde ville forſikre ſig Chriſtophers Hengivenhed, er det højſt troligt at Forleningen ſkede 1ſte Juledag 1306, der efter den Tids Kalenderſtiil regnedes til 1307.