Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/348

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
326
Haakon Magnusſøn.


Haakon var ved denne Tid kun 29 eller i ſit 29de Aar, altſaa i ſin kraftigſte eg meſt blomſtrende Alder. Han havde, ſom de fleſte af Kong Sverres Ætlinger paa Norges Trone, lært mere i ſin Ungdom, end Fyrſter paa hans Tid plejede, thi han kunde baade tale og læſe Latin[1], hvilket forudſatte, at han ogſaa kunde ſkrive ſit Modersmaal, ligeſom det er højſt ſandſynligt, at han forſtod og talte det allerede i den Tid, i det mindſte ved det norſke Hof, ſaa yndede franſke Sprog. Vi ville i det følgende komme til at omtale, hvorledes han ſøgte at forfremme Oplysning og Kundſkaber ved ſit Hof. Paa ſin Dygtighed, Kraft og Iver i at føre Styrelſen havde han allerede ſom Hertug givet Prøver; end mere lagde han dette for Dagen i ſin mere udvidede Virkekreds ſom Konge. Dog er det nok muligt, at denne Kraft var parret med vel megen Strenghed, og ikke altid underſtøttedes af den fornødne Fremſynethed og Statsklogſkab; man kan imidlertid mere ane og føle dette end anføre iøjnefaldende Exempler derpaa. Hans Huſtru Dronning Euphemia maa efter alt, hvad der fortælles om hende, have været meget elſkværdig; ſelv livsglad og munter, ſynes hun og at have ville udbrede Glæde og Lyſtighed omkring ſig; blandt de Fornøjelſer, hun ſøgte at berede ſig ſelv og ſine Omgivelſer, var ogſaa Læsningen af de paa den Tid ſaa udbredte og yndede franſke Ridderromaner. Hun beſkrives ſom meget ſmuk, ſkjønt hun paa den Tid, da hun egtede Haakon, ikke længer kan have været ſaa ung; da nemlig hendes Fader døde allerede i 1284, og optræder ſom fuldmyndig Mand allerede i 1256, maa man antage at den Tid, da hans fleſte Børn bleve fødde, falder mellem 1260 og 1270, hvilket ogſaa godt ſtemmer dermed at hans ældſte Søn Albrecht, Euphemias Broder, allerede var død 1290, efterladende flere Børn. Euphemia, Grev Güthers ældſte Datter, var ſaaledes neppe fød ſenere end 1270, og altſaa ved ſit Giftermaal med Haakon i det mindſte 29 Aar gammel, eller af ſamme Alder ſom han. Hun ſkal ogſaa tidligere have været forlovet med Nikolas Fyrſte af Roſtock, der hævede Forbindelſen med hende[2]. Om Haakons tidligere Plan at egte en engelſk Dame, og det paa hans Vegne aftalte, men ikke iſtandbragte Giftermaal med Iſabella af Joigny er ovenfor handlet; derhos havde han haft en Forbindelſe i Landet ſelv med en Kvinde, hvis Navn ikke kjendes, og ſom omkring 1290 havde født ham en Datter, ved Navn Agnes, hvilken han offentligt vedkjendte

  1. Vi ville nedenfor ſee, hvorledes han ved ei Forſøg paa at bilægge Erkebiſkoppens Strid med Chorsbrødrene holdt en Tale paa Latin. Hans, ſandſynligviis egenhændige, latinſke Paategning paa Retterbodsbrevet til Færøerne er allerede omtalt.
  2. Weſtphalens Mon. I. 273, 275.