Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/347

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
325
1299. Kong Haakon Magnusſøns Tronbeſtigelſe.

kræftede alle de Retterbøder og Forordninger, hans afdøde Broder havde givet Bergen, ved derom at udſtede et Brev, ſom han i Mangel af eget Rigs-Segl, der endnu ikke kunde være ferdigt, lod beſegle med Kong Eriks Segl og ſit eget Secret, udtrykkeligt tilføjende i Brevet, at Bekræftelſen ikke ſkulde gjelde længere end til han fandt for godt at give en ny Anordning[1]. I Bergen forblev han til ſidſt i Maaneden, da han endnu den 28de Auguſt derfra udſtedte et Beſkyttelſesbrev for Chorsbrødrene i Nidaros, ſom ſandſynligviis havde ſendt et Iilbud efter ham for at melde, at Trætten med Erkebiſkoppen var udbrudt paa ny, og at de atter trængte til hans Værn[2]. Den tredie September finde vi ham paa Hvitingsø, udenfor Stavanger, altſaa paa Sø-Rejſen øſtover[3]; da Ryfylke og ſandſynligviis ogſaa Egdafylke allerede hørte til hans Hertugdømme, behøvede han ikke at lade ſig hylde der, ligeſaa lidet ſom paa Oplandene og i Oslo-Sysſel; kun Veſtfold og den øſtre Deel af Viken ſtode endnu tilbage, eller Haugathing, Borgarthing og Elvebakkens Thing. Men her ſynes det, ſom om han har mødt nogen Modſtand, idetmindſte af Hr. Audun Hugleiksſøn. Der fortælles nemlig kort og godt, uden videre Tillæg, at denne i Aaret 1299 efter Kong Haakons Thronbeſtigelſe blev kaſtet i Fængſel[4] og tre Aar efter blev han henrettet, ſom det nedenfor nærmere ſkal fortælles; den Slutning ligger ſaaledes nær, at han ſom Fehirde i Tunsberg har gjort Vanſkeligheder ved at opgive Kong Haakon Tunsberghuus, eller maaſke endog, vel vidende at Haakon ikke var ham gunſtig, har vægret ſig ved at erkjende ham og ſøgt at hindre hans Hylding paa Haugathing, eller overhoved har traadt i Alf Erlingsſøns Fodſpor, ſkjønt forgjeves og til des ſtørre Skade for ham ſelv, ſaa at Kongen nu virkelig kunde give ham Landraadeſag. Desværre nævnes der intet om Aarſagen til hans Fængſling, og der herſker en fuldkommen Taushed over hvad Kongen foretog ſig, og hvor han ferdedes lige fra hiin 3die September, da han var paa Hvitingsø, indtil 16de October, da vi atter finde ham i Oslo. Vi vide ſaaledes ikke engang, om han kom ſaa langt ſom til Rigsgrændſen, for at lade ſig hylde. Saa meget kan dog ſees, at om Hr. Audun virkelig har vovet at byde ham Trods, var denne dog ſnart beſejret, og ved Kongens Tilbagekomſt til Oslo, ſandſynligviis i de førſte Dage af October, kan han anſees at have været i ubeſtreden Beſiddelſe af Tronen.

  1. Norges gl. Love III. Rb. 11.
  2. Dipl. Norv. II. 52.
  3. Sammeſt. 53.
  4. Isl. Annaler ved 1299.