Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/988

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
970
Magnus Erlingsſøn.

eller Odelsbaarens Drab bødes med tre Bauger, en Hovedbaug paa 10 Mkr. til Sønnen, en Broderbaug til Broderen, paa 5 Mkr., og en Brødrungsbaug paa 4 Mkr. til Brødrungen eller Syſkendebarnet paa fædrene Side[1]. Froſtathingslagen ſynes endog at have haft fire Bauger, den fjerde for Nærſyſkendebørn[2]. Alle de, ſom enten fik en Part af disſe Bauger, eller deeltoge i deres Udredelſe, kaldtes tilſammen „Bauggildesmænd“, og „Bauggilde“ var ſaaledes en Benævnelſe for Frændſkab paa Mandsſiden i Almindelighed. Men derforuden ſkulde der ogſaa bødes fra og til Frænderne paa Kvindeſiden, f. Ex. Morfader, Datterſøn, Syſterſøn o. ſ. v.; disſe Bøder regnedes ikke efter Bauger, eller Klasſer, men kun efter de Summer, der ydedes fra og til hver enkelt Perſon (Nev ɔ: Næſe), og derfor kaldte man dette Slægtſkab paa Kvindeſiden Nevgilde, og ſlige Frænder Nevgildesmænd[3]. Foruden disſe Bøder til Bauggildesmænd og Nevgildesmænd havde man og at udrede de ſaakaldte Kvindegaver, eller Kjendelſer til de nærmeſte kvindelige Slægtninger, fremdeles til Naamaagerne eller de nærmeſt Beſvogrede, til Sakaukerne d. e. den Dræbtes Halvbrødre eller nærmeſte thybaarne Frænder; hertil kom Tryggvakaup, eller Haandſalspenge for Tilſikringen af Trygd, og Skogarkaup, eller Løskjøbelſe fra Skoggangs- eller Fredløsheds-Straffen, og endelig Thegngildet til Kongen. Ved alt dette ſvulmede hele Udredſlen ſaaledes op, at naar f. Ex. Hovedbaugen udgjorde 6 Mkr., blev den hele Sum, med Bauger, Tryggvakaup, Kvindegaver, Skogarkaup o. ſ. v., dog Thinggildet ej iberegnet, 20 Mkr., 2 Øre[4]. For at raade Bod paa alle de Ulemper, ſom heraf fulgte, da Beregningen blev ſaa yderſt vanſkelig, opſtillede man ej alene fuldſtændigt beregnede Saktal, men man ordnede ogſaa disſe,ſom det ſees, efter andre og fornuftigere Grundſætninger. I Gulathingslovens Saktal[5], der ſynes at hidrøre fra Begyn-

  1. Gulathingsloven Cap. 218, 220. Men længere hen (Cap. 243—245) angives Hovedbaugen til 6 Mkr., Broderbaugen til 4, Brødrungsbaugen til 2½. Dette viſer, at der paa dette Sted i Loven er optaget nyere Beſtemmelſer, uden at de ældre ere borttagne. En ſaadan ſenere Indſkydelſe er ogſaa aabenbart hele Saktalet, hvorom der ſtrax nedenfor handles.
  2. Dette maa man ſlutte af Overſkrifterne til det ældre Saktal, der kun findes i et ubetydeligt Fragment, ſe Norges gamle Love, II. S. 520.
  3. Ældre Froſtathingslov VI. 1—3, 9, 8, jvfr. V. 9.
  4. Ældre Gulathingslov Cap. 245.
  5. Ældre Gulathingslov Cap. 224—237. Dette Saktal maa, ſom nys antydedes, være yngre end Lovens egentlige Text, da det endog ligefrem ſtrider mod de der opſtillede Beregningsforhold. Til den eneſte fuldſtændige Kodex af Gulathingsloven, ſom haves, er ogſaa føjet et Saktal, indrettet af den lovkyndige Bjarne Mørdsſøn, der levede paa Kong Sverres og Haa-