Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/963

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
945
Begivenheder paa Orknøerne.

øerne, endog hjemſøgte Solungerne, vandt der, ſom der ſiges, en ſtor Sejr, og fik meget Bytte[1].

Forliget mellem Jarlerne indbyrdes, og mellem dem og Svein, overholdtes i nogen Tid ret godt, uagtet Thorbjørn Klerk, der havde indtaget ſin gamle Plads ſom Haralds Raadgiver, kjendelig ſøgte at ſtifte Splid. Anledning hertil fik han, da der udbrød Trætte og Slagsmaal mellem en af hans Venner og en af Ragnvalds Huuskarle. Den ſidſte blev ſaaret af hiin, der nu tog ſin Tilflugt til Thorbjørn; den anden hevnede ſig ved at dræbe ſin Modſtander, og da denne havde ſøgt Friſted i Magnuskirken, vilde Thorbjørn endog have ladet denne bryde op, derſom ikke Ragnvald havde ſat ſig derimod. Forbitret drog Thorbjørn over til Katanes, hvor han gjorde meget Uvæſen, og hvorfra han endog ſenere pasſede ſit Snit til i Haſt at ſnige ſig over til Orknøerne og fælde hiin Mand, ſom det var ham faa magtpaaliggende at faa taget af Dage. Ragnvald, ſom egentlig førte Regjeringen, erklærede ham nu utlæg. Thorbjørn tog førſt ſin Tilflugt til en Svoger, han havde paa Katanes, hvor han en Stund opholdt ſig hemmeligt, ſiden til Kong Mælkolm, der tog godt imod ham, og ved hvis Hof han forblev en Stund, medens han dog af og til gjorde hemmelige Beſøg hos ſine Venner paa Katanes. Rimeligviis var det et Slags Gjengjeld for det mindre venlige Sindelag, Mælkolm lagde for Dagen mod Ragnvald ved at antage ſig Thorbjørn, at Jarlerne, det vil ſige Ragnvald, der fremdeles var den raadende, antog ſig en af Mælkolm formedelſt mange utilladelige Handlinger fordreven Skoter af høj Bord, ved Navn Gilla-Odran, og fatte ham til Aarmand paa Katanes, indtil han ogſaa lagde ſig ud med Ragnvald ved at dræbe en af hans Venner, hvorefter han flygtede til Sumarlide i Argyll, ſom modtog ham med aabne Arme og gjorde ham til en af ſine Befalingsmænd. Ragnvald bad Svein, da han den følgende Sommer tiltraadte ſit ſædvanlige Vikingetog, at holde Øje med Gilla-Odran, vel ogſaa at dræbe ham, om han fandt Lejlighed dertil. Det lokkede-s virkelig Svein at opdage ham i en af Skotlands Fjorde, hvor han ſtyrede et af Sumarlides Skibe, og der at fælde ham. Efter Sagaen ſkulde Svein umiddelbar forud have holdt et Slag med Sumarlide ſelv, hvori denne faldt, men da Sumarlide, ſom vi have ſeet, førſt miſtede Livet ved Renfrew 1164, maa Sagaen have forvexlet en mindre Kamp, Svein maaſkee kan have beſtaaet mod ham, med dette, i hvilket det er meget ſandſynligt at Svein har deeltaget[2]. Henimod

  1. Orkn. Saga, S. 378, 380.
  2. Orknøyinga Saga S. 376—384, jvfr. ovenfor S. 941, 942.