Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/960

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
942
Magnus Erlingsſøn.

nok, til kort mod Indbyggerne, ſom ſtimlede til, og nedſablede ham med en ſtor Deel af hans Hær (1 Jan. 1164)[1]. Da førſt vendte Gudrød tilbage fra Norge, medbringende, ſom det udtrykkeligt ſiges, en ſtor Krigsſtyrke, hvad enten han nu har faaet Underſtøttelſe af Erling ſkakke, og ſaaledes paany ſkiftet Parti — hvilket viſtnok er heel tænkeligt — eller han har ſkaffet ſig Krigere fra Levningerne af Sigurd Markusfoſtres Flok, og de urolige, byttelyſtne Elvegrimer, der, ſom vi have ſeet, endnu vedligeholdt et Slags Vikingeliv i Norden. Han kom til Man fire Dage efter at Ragnvald, en af hans Brødre, havde overvundet Indbyggerne og tiltvunget ſig Kongedømmet. Gudrød angreb ham, overvandt ham, lod ham ifølge de Tiders ſædvanlige, gruſomme Politik, blinde og gilde, og herſkede fra den Tid af i mange Aar, lige til 1187, medens derimod Sumarlides Søn Duggall vedblev at herſke i ſin Deel af Syderøerne[2].

I disſe Stridigheder, og Fiendtlighederne mod Skotland, havde viſtnok ogſaa Harald Jarl paa Orknøerne deeltaget, ſom Svigerſøn af Mælkolm Mac Heth, ſkjønt der rigtignok ikke meldes noget beſtemt derom. Vi ſee kun, ſom det ſtrax nedenfor vil viſes, at Svein Asleivsſøn, der li det hele taget ikke var Harald Jarl god, laa i Fejde med Sumarlide, der ſom Mælkolm Mac Heths fornemſte Støtte maa have været Haralds Ven. For øvrigt ſpillede Harald i ſit Forhold til Ragnvald Jarl en ſaa tvetydig Rolle, at det ej er let at vide, hvilket Parti, han til enhver Tid hyldede. At erholde Magten og Enevældet var for ham Hovedſagen. Da han om Sommeren 1156 kom tilbage til Orknøerne fra Norge, hvor han hele Vintren og Vaaren havde opholdt ſig, der ſiges ej hos hvilken af Kongerne, fandt han Ragnvald og Erlend i udelukkende Beſiddelſe af Øerne, ſom de havde deelt imellem ſig, ſaavel ſom af Katanes. Erlend og Svein havde taget ſit Stade paa Hjaltland, for at være paa deres Poſt mod ham, om han ſkulde komme did, medens derimod Ragnvald var dragen over til Thorsaa paa Katanes, for ogſaa her at verre rede til at modtage vant, om han ſkulde ville ſøge Hjelp hos ſine mange derværende Venner. Harald medbragte fra Norge ſyv Skibe. Tre af dem bleve drevne til Hjaltland og øjeblikkelig tagne af Erlends Mænd. Med de øvrige Skibe fortſatte han ſin Vej til Orknøerne, og da han her hørte, at Ragnvald var i Thorsaa, opſøgte han ham ſtrax her, ſer enten at angribe ham, eller aabne Underhandlinger med ham, inden Erlend og Svein kom nordenfra. Disſe havde i al Haſt ſat efter Harald, men en frygte-

  1. Saaledes baade Fordun og Chron. de Melrose. Orknøyinga Saga vil derimod vide at Svein Asleivsſøn fældede Sumarlide allerede i 1159 men dette maa være en Misforſtaaelſe, ſaaledes at Sumarlide er bleven udgiven for dræbt, hvor han blot lede Nederlag.
  2. Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 163.