Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/910

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
892
Inge Haraldsſøn.

at gaa op. Da blev hans Bannerfører dræbt; men paa hans Bud tog Islændingen Hall Audunsſøn[1], der var ombord hos ham, Banneret og bar det kjekt op paa Bryggerne; Gregorius gik ſelv lige bag efter ham og holdt ſit Skjold over hans Hoved. Saaſnart Haakons Mænd kjendte bane, vege de tilbage og aabnede deres Rækker til begge Sider. Da de fleſte af Gregorius’s Folk paa denne Maade temmelig uhindret vare komne op, ſøgte Gregorius frem, og Haakons Mænd trak ſig tilbage, førſt langſommere, ſiden i fuldt Løb lige op i Byen. Gregorius forfulgte dem, og drev dem, ſom det heder, to Gange op fra Byen, idet han dræbte en Mængde af dem. De maa ſaaledes i Forvirringen atter være komne til Byen ad en Omvej, uafladeligt forfulgte af Gregorius’s Mænd. Alle vare enige om, at ingen Ferd kunde være berømmeligere end den, ſom Gregor nu havde udført, thi Haakon havde over 4800 Mand, Gregor ikke i alt 480[2]. Gregorius roſte Hall Audunsſøn for hans Tapperhed. „Jeg vil ikke negte“, ſagde han, at I Islændinger maaſkee ſtaa noget tilbage i Kampfærdighed under formelige Slag, da I ikke ere faa vante dertil ſom vi Nordmænd, men jeg har ikke fundet nogen vaabendjervere end dig“. Kort efter kom Kong Inge, og lod nu holde en ſtreng Dem over dem, der havde taget Haakons Parti. Nogle lagdes i Boder, andre fik deres Gaarde opbrændte, atter andre jagedes ud af Landet. Haakon ſelv flygtede tilbage til Gautland, og Inge tog ſit Vinterophold i Viken, maaſkee i den Tro, at al Fare fra Haakons Flok nu var forbi[3].

Men om Vaaren erfaredes det, at Haakon ud paa Vintren var dragen Landvejen til Throndhjem, hvor han var ankommen før Paaſke (1159) og at Thrønderne, der fremdeles vare Sigurd Munds Æt hengivne, havde taget ham til Konge for en Trediedeel af Riget, ſom hans retmæsſige Fædrenearv. Gregorius vilde at man ſtrax ſkulde drage op til Throndhjem for at kvæle dette nye Forſøg i Fødſelen, men der var ſaa mange, ſom fraraadede det, at det ikke blev af. Imidlertid fik Haakon udruſtet en Flaade af ikke færre end 30 Skibe, med hvilke han ud paa Vaaren drog fra Throndhjem, og ſydefter langs Kyſten. Blandt de Mænd, der ſluttede ſig til ham, vare mange anſeede Lendermænd, navnlig den for omtalte Eindride Jonsſøn, Jon Mørnevs Søn, og Nikolas Skjaldvarsſøn eller Sigurdsſøn[4]. Aatte af Ski-

  1. Han var en Søn af en Audun Hallsſøn„ der ſynes at have været en anſeet Mand paa Island.
  2. Der ſtaar: „40 Hundreder“ (altſaa 40 Gange 120) og „fire Hundreder.“ (4 Gange 120).
  3. Haakon Herdebreds Saga Cap. 3.
  4. Han var, ſom allerede omtalt, en Søn af Sigurd Ranesſøn.