Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/899

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
881
Sigurd og Eyſtein mod Inge.

og grebe til Vaaben. Men han overvandt dem ved et Sted, kaldet Leikberg[1], og herjede derpaa faa eftertrykkeligt paa Hiſingen, at Oprørerne ganſke faldt til Fode, betalte ſtore Summer i Bøder, og ſtillede Giſler til Pant paa deres fremtidige Troſkab (1153). Strax efter, maaſkee ved Efterretningen om at Ragnvald Jarl omſider havde tiltraadt ſit Korstog og forladt Orknøerne, gjorde Eyſtein det allerede ovenfor beſkrevne Tog, paa hvilket han ej alene tvang Harald Jarl til at aflægge ſig Lenshylding, men ogſaa herjede langs Skotlands og Englands Kyſter. Kort efter at han var kommen hjem, rejſte der ſig atter Uenighed mellem ham og Sigurd, fordi denne, ſom det heder, havde ladet dræbe en af Kong Eyſteins. Hirdmænd, en vis Harald vikverſke, der ejede Huus i Bergen, ſamt Preſten Jon Bjarnesſøn, der ligeledes ſynes at have hørt til Eyſteins Hird. Aarſagen hertil angives ej; vi erfare kun heraf, at Sigurd paa den Tid (Sommeren 1154) opholdt ſig en Stund i Bergen, et Tegn paa, at Agmund Dreng da var død, og at Gregorius Dagsſøns Vælde var begyndt, hvilket ogſaa nokſom viſer ſig af det følgende. Men det var ikke belejligt for Eyſtein og Sigurd, der, ſom mindre anſeede end Inge, havde fleeſt Interesſer fælles, at være længe i Uenighed med hinanden. Der aabnedes Underhandlinger mellem dem, — rimeligviis førſt fra Eyſteins Side —; og de aftalte et Forligsmøde paa Oplandene den førſt kommende Vinter. Dette viſer, at Sigurd da maa være vendt tilbage igjen til Throndhjem, ſiden Mødet ſkulde ſkee paa Oplandene, midtvejs mellem Throndhjem og Viken, hvor Eyſtein fremdeles opholdt ſig. Ved dette Møde kom nu ej alene et Forlig iſtand mellem dem, men de havde ogſaa meget langvarige, hemmelige Samtaler, af hvis Reſultater man kun fik ſaa meget med Vished at vide, at alle tre Brødre ſkulde ſamles i Bergen den følgende Sommer. Men det hed og, at de ſkulde have aftalt aldeles at berøve Kong Inge hans Magt, og alene at tilſtaa ham to eller tre Gaarde med faa meget Gods at han kunde holde 30 Mand om ſig, da han nemlig, ſom det hed, ikke havde Helſe til at være Konge. Dette kom Kong Inge og Gregorius for Øre. De droge til Bergen, for at komme de andre i Forkjøbet, og ſamlede mange Folk omkring ſig. Der ſiges for Reſten ikke, hvor de ſtrax forud opholdt ſig; kun heder det, at de kom nordenfra[2]. Gregorius havde alene for ſin Part to Langſkibe og over 90 Huuskarle, hvis Fortæring

  1. Leikberg, der nævnes i Einar Skulesſøns Vers derom, Inge Haraldsſøns Saga Cap. 19, har man antaget for Lexby paa Hiſingen. Det ſynes dog ſnarere at maatte ſøges i Romelands Sogn.
  2. Inge Haraldsſøns Saga Cap. 24 Snorre Cap. 27. Rimeligviis have baade Sigurd og Inge opholdt ſig i Thrøndelagen.