Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/881

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
863
Biſkopper i Skatlandene.

Aflæggerkloſtre bleve lagte[1]. Vi have ſaaledes allerede ſeet, hvorledes hiin Vimund, Preſt paa Skid, men til ſamme Tid Munk i Savigny, og ſandſynligviis den ſamme, der ſiden fremſtod ſom Mælkolm Mac Heth, blev Biſkop paa Man og indviedes allerede for 1114; da han forlod Kloſtret, blev Johannes, Munk fra Øen, hans Eftermand[2], og ſiden efter Nikolaus, Munk fra Furneſs[3]. Sandſynligviis have de alle, da de valgtes, opholdt ſig i Rusſin, hvilket i det mindſte var Tilfældet med Vimund. De andre Biſkopper derimod, af hvilke flere nævnes i en Biſkopsrække, der ledſager den gamle Manſke Kongekrønike, ſøgte upaatvivlelig deres fornemſte Støtte deels fra Norge, — hvilket iſær maa have været Tilfældet med den før omtalte Nordmand —Ragnvald, der ſynes at have været ſamtidig med de ovenfor nævnte, ſaavelſom med Gudrød Olafsſøn, — deels ogſaa, ſom det lader, fra Irland[4].

Denne Tid, eller Midten af det 12te Aarhundrede, var ſaaledes heel belejlig til Paabegyndelſen eller maaſkee rettere Gjenoptagelſen af Forhandlingerne om Oprettelſen af en ſærſkilt norſk Erkebiſkopsſtol med Henſyn til denne Erkebiſkopsſtols tilkommende Magt og Omraade. Norge ſelv var i blomſtrende Forfatning og anſeet af Nabofolkene; dets Højhed over Skatlandene var befæſtet og anerkjendt. Islands og Grønlands Biſkopsſtole, iſær den ſidſte, ſtode i den nærmeſte Forbindelſe med Moderlandets. Hvorledes, eller af hvem nu hine Forhandlinger bleve optagne og drevne, vides ikke og vil neppe blive opklaret, førend de pavelige Archivers hiſtoriſke Skatte blive fuldkommen tilgængelige. Men viſt er det, at der allerede en god Stund før 1150 maa være indledet Underhandlinger derom, da det erfares, at den for omtalte Ivar Ketilsſøns Eftermand paa Nidaros’s Biſkopsſtol, Reidar, virkelig opnaaede at blive indviet til Erkebiſkop. Dette ſkede, medens han, ſom det heder, var i Sydlandene, maaſkee for at drive paa Sagen. Han døde, tillægges der, paa Hjem-

  1. Se Pave Eugens Bulle af 1148 i Martenes Thesaurus I. S. 404.
  2. Matth. Paris, ed. Watts S. 60. Chron. Nordm. hos Duchêne S 986.
  3. Kong Olafs tvende Breve, Monasticon Anglicanum VIII. 1187. I et af visſe Breve, ſandſynligviis fra Tiden omkring 1135, anmoder Olaf Erkebiſkop Thurſtan i York om at indvie den fra Furneſs til Øernes Biſkop udvalgte Munk Nikolaus. Det ſees altſaa heraf, at Olaf i det mindſte da holdt ſig til Erkeſtolen i York.
  4. To af Ragnvalds Efterfølgere, Chriſtinus og Nicolaus, begge fra Argyll, bleve nemlig ved deres Død begravne i Benchor paa Irland, hvilket ſynes at viſe, at de tilhørte dette Kloſter. Mellem dem var Michael, fra Øen Man ſelv, der døde 1203 og begroves i Fountains; han hørte ſaaledes heller ikke til Rusſin, Furneſs eller Savigny. Biſkopsfortegnelſen holder ſig ellers ikke udelukkende til een Klasſe af Biſkopper; den udelader ſaaledes de tre førſte, der vare udvalgte af Munkene i Rusſin, men omtaler derimod ſiden andre Biſkopper, valgte derfra.