Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/869

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
851
Fejde mellem Jarlerne paa Orknø.


Erlend var ſaaledes for det førſte bleven Eneherre paa Øerne. Harald var imidlertid ej den, ſom lod ham nyde Herredømmet i Ro, og Svein bad Erlend derfor paa det indſtændigſte at være paa ſin Poſt mod Overfald. Det varede ikke længer end til Julen, da Svein havde forladt Erlend for at holde Gjeſtebud hjemme paa Gaareksø, og heftige Storme ſyntes at gjøre enhver Sejlads over Pettlandsfjorden umulig, førend Harald ſatte afſted med 4 Skibe og 100 Mand, og ſtyrede over til Orknøerne. Han laa i to Dage ved Grimsø, landede derpaa i Havnevaag paa Sydſiden af Roſsø, og drog derfra tvers over Øen, for at komme ned paa Nordſiden til Fjord, hvor Erlend juſt holdt til. Han tilbragte Juledagene paa Gaarden Orkahaug, og kom ikke førend 13de Dag Juul (6te Januar 1155) til Fjord. Beſynderligt nok, kom han alligevel uventet[1]. Erlend havde været i Drikkelag oppe paa Gaarden, men var heldigviis juſt vendt tilbage til ſit Skib, ſaa at Haralds Mænd ej fik ham fat, derimod dræbte de to Mænd af hans Følge, og fangede fire, hvoriblandt Arnfinn, en Broder af Anakol. Med disſe Fanger vendte Harald tilbage til Thorsaa paa Katanes, men ſendte Arnfinn til Lambaborg, maaſkee fordi han her troede ham i ſtørre Sikkerhed. Det lykkedes imidlertid Anakol noget ſenere (2den Febr.) at faa en af Borgens Befalingsmænd i ſin Magt, og imod denne blev Arnfinn da udleveret. Erlend og Svein tilbragte imidlertid en ſtor Deel af Vintren ombord paa deres Skibe, af Frygt for Overfald. Paa denne Tid bejlede en mægtig Høvding, ved Navn Erlend unge[2], der ſynes at have hørt hjemme paa Hjaltland, til Haralds Moder Margrete. Harald gav ham Afſlag, men Erlend flygtede bort med hende til Borgen paa Mosø, hvor han beredede ſig paa at forſvare ſig til det yderſte. Harald drog derhen og begyndte at belejre Borgen, men uden ſynderlig Fremgang, og da Erlend lovede ham al den Biſtand, han formaaede at yde, hvis han vilde ſkjenke ham Margretes Haand, og derhos foreſtillede ham, hvor magtpaaliggende det nu maatte være ham at ſkaffe ſig ſaa mange formaaende Venner ſom muligt, beſluttede han klogeligt at

  1. Fjord, nu Frith, ligger ved Aurridefjorden, ſom forhen er omtalt, med den lille Ø Daminsø, hvor der var et Kaſtell. I eller ved dette Kaſtell blev Erlend, ſom det ſenere vil viſe ſig, dræbt; ſandſynligviis har han oftere haft Tilhold der, og ſaaledes ogſaa hiin Juul, da Harald overfaldt ham.
  2. Om denne Erlend unge eller junge tales der førend ved denne Lejlighed ikke et Ord. Det er dette, forenet med den Omſtændighed, at han ſatte ſig faſt paa Mosøborgen, ſom gjør det ſandſynligt, at han egentlig havde hjemme paa Hjaltland. Paa Mosøborgen, eller Borgen paa Mouſa, der endnu ſtaar der, havde allerede Bjørn Hauld i Aaret 900 ſøgt Tilflugt med Thora Hladhaand, ſe ovenfor I. 1. S. 579.